Reklama

Měsíc: Prosinec 2021

Dvě mé známé- podotýkám, že policistka a manželka soudce, takže žádné anarchistky nebo jurodivé Pirátky- zažily letos během dovolené na Mallorce nepěkný zážitek. Jsa křivě obviněny místním pobudou, že...

20.12.2021

Zdarma

Hovoříme s nově zvoleným předsedou České advokátní komory JUDr. Robertem Němcem, LL.M.  a expertem na bankovnictví, fúze a akvizice, insolvenční řízení, restrukturalizaci, obchodní spory a arbitráž NO...

20.12.2021

PlacenéRozhovor

Hovoříme s předsedou insolvenční sekce a členem představenstva České advokátní komory, předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců a členem senátu Nejvyššího správního soudu pro kárné delikt...

DALŠÍ ATAK ČESKÉHO STÁTU NA NEZÁVISLOST ADVOKÁTŮ ÚDAJNĚ PROVEDL SOUDCE MĚSTSKÉHO SOUDU V BRNĚ LIBOR HANUŠ, KDYŽ POVOLIL PLOŠNÉ ODPOSLOUCHÁNÍ PORAD ADVOKÁTŮ S JEJICH KLIENTY, A TO NA VELMI NEZVYKLE DLO...

ÚSTŘEDNÍM TÉMATEM LETOŠNÍHO POSLEDNÍHO ČÍSLA KONKURSNÍCH NOVIN JE ZVYŠUJÍCÍ SE TENDENCE ČESKÉHO STÁTU A JEHO REPRESIVNÍCH SLOŽEK (ALE PODOBNÁ SITUACE PLATÍ I JINDE V EU) NA KRIMINALIZACI ADVOKÁTŮ A IN...

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou NÁŠ ROZHOVOR ZAHÁJÍM POZNATKEM, KTERÝ JSEM ZÍSKALA ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCEM VYMÁHACÍHO ODDĚLENÍ JEDNÉ BANKY. JEDNALA JSEM SE ZKUŠE...

20.12.2021

PlacenéRozhovor

V RUBRICE VÝBĚR Z JUDIKATURY VÁM TENTOKRÁT PŘINÁŠÍME ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÉ SE ZABÝVÁ PROBLEMATIKOU PŘEDČASNÉHO PŘEZKUMU PŘIHLÁŠENÉ POHLEDÁVKY PRO VADY, KTERÉ BRÁNÍ PŘEZKOU...

Na rozdíl od dluhů u veřejnoprávních institucí vymáhaných soukromými exekutory, kterých se týká předvolební politický pardon, statisíce dlužníkům dál zůstává povinnost uhradit své pohledávky, které js...

20.12.2021

ExekucePlacené

ÚVOD Covidové období, propad automobilového průmyslu, druhotná platební neschopnost, moratorium, prodlení s výplatou mezd, okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnanců a insolvenční návrh...

20.12.2021

InsolvencePlacené

Hovoříme s akademickým ředitelem Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka na Vysoké školy ekonomické v Praze Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. CENTRUM RESTRUKTURALIZACE A INSOLVENCE HARR...

20.12.2021

PlacenéRozhovor

Končí se další, již devatenáctý ročník této rubriky, která na počátku nesla dlouhá léta titulek „Evropa a úpadek“. Pokud to bude možné, rád bych se k tomuto titulku v jubilejním dvacátém ročníku vráti...

20.12.2021

EsejPlacené

REZAVĚJÍCÍ VRAKY AUT, ROZPADAJÍCÍ SE TŘEBA I NĚKOLIK LET PODÉL CHODNÍKŮ MNOHA ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLEZSKÝCH MĚST, HYZDÍ MÍSTA, KDE BYDLÍME MY NEBO NAŠI BLÍZCÍ. AŽ DONEDÁVNA BYLA JEJICH LIKVIDACE A O...

20.12.2021

DražbyPlacené

VEŘEJNOST PŘED NĚKOLIKA DNY VZRUŠILA ZPRÁVA O INSOLVENCI FIRMY HP NEXT SRO. NEBYLO TO ANI TAK VÝŠÍ ŠKODY, KTERÁ SE PODLE ČERSTVÝCH ODHADŮ DNES ODHADUJE NA VÍCE JAK 200 MILIONŮ KORUN, ANI PODVODNOU PRA...

20.12.2021

InsolvencePlacené

V POLOVINĚ LISTOPADU SE VE VLASTENECKÉM SÁLE PRAŽSKÉHO KAROLINA USKUTEČNILA KONFERENCE EXEKUTORŮ NAZVANÁ „ANALÝZA VYBRANÝCH PROBLÉMŮ AKTUÁLNÍ EXEKUČNÍ NOVELY (SMYSL A POCHYBNOSTI)“. PŘI PŘÍLEŽITOSTI 2...

20.12.2021

ExekucePlacené

SURVEILLIGENCE, S. R. O. JE FORENZNÍ AGENTURA ZAMĚŘENÁ NA VYŠETŘOVÁNÍ A PREVENCI SOFISTIKOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY, TAKZVANÉ KRIMINALITY BÍLÝCH LÍMEČKŮ. SÍDLÍ V PRAZE A PŮSOBÍ ZEJMÉNA V ČESKÉ REPU...

20.12.2021

InsolvencePlacené

U PROTIINFLAČNÍCH DLUHOPISŮ KVŮLI RŮSTU CEN PŘESÁHL VÝNOS ŠEST PROCENT. AČKOLIV SE JEDNÁ V PODSTATĚ JEN O KRYTÍ ZNEHODNOCENÍ MÝCH ÚSPOR- NEBO MOŽNÁ PRÁVĚ PROTO – ZÁJEM O NĚ SÍLÍ A BUDE SILNÝ I V PŘÍŠT...

20.12.2021

InvesticePlacené

QUOD LICET IOVI, NON LICET BOVI, CHTĚLO BY SE ŘÍCI. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI TOTIŽ NA ZÁKLADĚ LOŇSKÉHO ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU, KTERÝ OMEZIL ROZSAH NAHLÍŽENÍ DO REGISTRU, KAM VEŘEJNÍ FUNKCIONÁŘI...

20.12.2021

PlacenéPrávo

V ROCE 2020 BYLO NA OŠETŘOVNÉ VYDÁNO 11,4 MLD. KČ, TEDY O 9,7 MLD. KČ VÍCE OPROTI ROKU 2019. ZA NÁRŮSTEM STOJÍ JAK VYŠŠÍ POČET PŘÍPADŮ, TAK ÚPRAVA PODMÍNEK VYPLÁCENÍ OŠETŘOVNÉHO VZHLEDEM K MIMOŘÁDNÝM...

20.12.2021

EkonomikaPlacené

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (ČSÚ) VYDAL V PŘEDPOSLEDNÍ LISTOPADOVÝ DEN STATISTICKOU ROČENKU ČESKÉ REPUBLIKY 2021. PUBLIKACE NA VÍCE NEŽ 800 STRÁNKÁCH PŘINÁŠÍ SOUHRNNÉ ÚDAJE Z EKONOMIKY, DEMOGRAFIE A SOCIÁL...

20.12.2021

EkonomikaPlacené

PANDEMICKÉ COVIDOVÉ ŠÍLENSTVÍ MÁ NA SVĚDOMÍ DALŠÍ OBĚŤ. RAKOUSKÁ FIRMA SALZBURG SCHOKOLADE, VÝROBCE SLAVNÝCH MOZARTOVÝCH KOULÍ, VYHLÁSILA BANKROT. DOPAD NA JEJÍ SESTERSKOU FIRMU V ČECHII BY TO PRÝ ALE...

20.12.2021

InsolvencePlacené

ČEŠI JSOU PROSTĚ NÁRODEM SVĚTOVÝMI ŠAMPIONY V PITÍ PIVA A MILOVNÍKY VŠEHO, CO K TOMU PATŘÍ. PROTO ASI LETOŠNÍ, JIŽ DESÁTÝ ROČNÍK PŘEDVÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ AKCE PILSNER URQUELL VYNESL NAVZDORY NEPŘÍZNIV...

20.12.2021

DražbyPlacené

BĚHEM POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ BYLO VYHLÁŠENO 215470 OSOBNÍCH BANKROTŮ, COŽ JE O 2278 (13 PROCENT) MÉNĚ ZA PŘEDEŠLÉ, STEJNĚ DLOUHÉ OBDOBÍ. ZÁROVEŇ BYLO PODÁNO 15608 NÁVRHŮ NA OSOBNÍ BANKROT, COŽ ZNAMENÁ M...

20.12.2021

InsolvencePlacené

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies