Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Za zrcadlem podvanácté…

20.12.2021

Končí se další, již devatenáctý ročník této rubriky, která na počátku nesla dlouhá léta titulek „Evropa a úpadek“. Pokud to bude možné, rád bych se k tomuto titulku v jubilejním dvacátém ročníku vrátil a nazval ho „Evropa a úpadek 22“. Nikoliv z jakési nostalgie, ale proto, že jsme svědky takřka všeobecného úpadku evropského způsobu životu, úpadku Evropy jako takové, a to často způsobem, který připomíná legendární dílo Josepha Hellera. Mělo by tedy být  jenom přirozené a zároveň důležité, ptát se nejen po příčinách současného stavu, ale zároveň i po možných způsobech a podobách možné nápravy. Je neblahou, smutnou a zdaleka nejen českou tradicí, že se v tomto ohledu až příliš často postupuje v triádě: „hledání viníků, potrestání nevinných a vyznamenání nezúčastněných“. Když už se vůbec mluví o nápravě, pak se většinové jedná o návrat k jakýmsi nespecifikovaným starým dobrým časům. Řešení na sebe notoricky berou podobu určitých omezení, restrikcí, potlačovaní technologického, hospodářského i společenského pokroku a inovací. Především však, a to je nejsmutnější, omezováním svobody slova a rozvracení společnosti na úroveň názorových falang, o kterých jsme rovněž v této rubrice psali nedávno. Tyto názorové falangy však začínají sahat i k násilí, přecházejí od slov k činům, takže tu máme zárodek „hybridní občanské války“. Naši politici seli vítr nenávisti mezi lidi a teď začínají sklízet bouři.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Končí se další, již devatenáctý ročník této rubriky, která na počátku nesla dlouhá léta titulek „Evropa a úpadek“. Pokud to bude možné, rád bych se k tomuto titulku v jubilejním dvacátém ročníku vrátil a nazval ho „Evropa a úpadek 22“. Nikoliv z jakési nostalgie, ale proto, že jsme svědky takřka všeobecného úpadku evropského způsobu životu, úpadku Evropy jako takové, a to často způsobem, který připomíná legendární dílo Josepha Hellera. Mělo by tedy být  jenom přirozené a zároveň důležité, ptát se nejen po příčinách současného stavu, ale zároveň i po možných způsobech a podobách možné nápravy. Je neblahou, smutnou a zdaleka nejen českou tradicí, že se v tomto ohledu až příliš často postupuje v triádě: „hledání viníků, potrestání nevinných a vyznamenání nezúčastněných“. Když už se vůbec mluví o nápravě, pak se většinové jedná o návrat k jakýmsi nespecifikovaným starým dobrým časům. Řešení na sebe notoricky berou podobu určitých omezení, restrikcí, potlačovaní technologického, hospodářského i společenského pokroku a inovací. Především však, a to je nejsmutnější, omezováním svobody slova a rozvracení společnosti na úroveň názorových falang, o kterých jsme rovněž v této rubrice psali nedávno. Tyto názorové falangy však začínají sahat i k násilí, přecházejí od slov k činům, takže tu máme zárodek „hybridní občanské války“. Naši politici seli vítr nenávisti mezi lidi a teď začínají sklízet bouři.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies