Za zrcadlem podvanácté…

20.12.2021 Aktuální číslo Esej Placené

Končí se další, již devatenáctý ročník této rubriky, která na počátku nesla dlouhá léta titulek „Evropa a úpadek“. Pokud to bude možné, rád bych se k tomuto titulku v jubilejním dvacátém ročníku vrátil a nazval ho „Evropa a úpadek 22“. Nikoliv z jakési nostalgie, ale proto, že jsme svědky takřka všeobecného úpadku evropského způsobu životu, úpadku Evropy jako takové, a to často způsobem, který připomíná legendární dílo Josepha Hellera. Mělo by tedy být  jenom přirozené a zároveň důležité, ptát se nejen po příčinách současného stavu, ale zároveň i po možných způsobech a podobách možné nápravy. Je neblahou, smutnou a zdaleka nejen českou tradicí, že se v tomto ohledu až příliš často postupuje v triádě: „hledání viníků, potrestání nevinných a vyznamenání nezúčastněných“. Když už se vůbec mluví o nápravě, pak se většinové jedná o návrat k jakýmsi nespecifikovaným starým dobrým časům. Řešení na sebe notoricky berou podobu určitých omezení, restrikcí, potlačovaní technologického, hospodářského i společenského pokroku a inovací. Především však, a to je nejsmutnější, omezováním svobody slova a rozvracení společnosti na úroveň názorových falang, o kterých jsme rovněž v této rubrice psali nedávno. Tyto názorové falangy však začínají sahat i k násilí, přecházejí od slov k činům, takže tu máme zárodek „hybridní občanské války“. Naši politici seli vítr nenávisti mezi lidi a teď začínají sklízet bouři.

Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno

reklama

Areál Horní Heršpice č.p. 504, okres Brno-město

Pozemek č. 527 pod budovou č.p. 504 a budova bez čp/če na pozemku p.č. 528/5 má jiného vlastníka, a tedy tyto nemovité věci nejsou předmětem dražby. 

PopisUžitná plocha m2Nejnižší podání KčOdhad KčPříhoz KčČas dražby
Komerční budova1 11410.000.00013.000.00050.00010:30


Dražba se bude konat dne 10.2.2022 zde: www.prokonzulta.cz.
Prohlídky se konají dne 26.1.2022 a 2.2.2022 vždy ve 13:30 hod.
Sraz účastníků na adrese: Kšírova 504/32, Horní Heršpice, Brno, 61900
Kontaktní osoba Mgr. Klára Odehnalová, e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz, 420608718040