Tři mýty, které stvořily obraz typického českého dlužníka

20.12.2021 Aktuální číslo Placené Rozhovor

Hovoříme s jednatelkou společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou

NÁŠ ROZHOVOR ZAHÁJÍM POZNATKEM, KTERÝ JSEM ZÍSKALA ZE SCHŮZKY SE ZÁSTUPCEM VYMÁHACÍHO ODDĚLENÍ JEDNÉ BANKY. JEDNALA JSEM SE ZKUŠENÝM PRÁVNÍKEM, ČTYŘICÁTNÍKEM, KTERÝ SE CELÝ ŽIVOT VĚNUJE VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK V JEDNÉ Z NEJVĚTŠÍCH ČESKÝCH BANK. JEDNÁNÍ BYLO VELMI POZITIVNÍ A ZÁSTUPCE BANKY PŮSOBIL SYMPATICKÝM DOJMEM. V NÁSLEDNÉ DISKUSI JSME SE DOSTALI AŽ K PROBLEMATICE ZADLUŽENÍ OBYVATEL A TADY MĚ ZARAZILO, CO SI MYSLÍ O TYPICKÉM ČESKÉM DLUŽNÍKOVI. VYPRÁVĚL MI, ŽE JE DO NEBE VOLAJÍCÍ, JAK NAROSTLY SANKCE ZA NEZAPLACENÍ JÍZDENEK A JAK SE KVŮLI TOMU DOSTÁVAJÍ LIDÉ DO DLUHŮ. ZAMÝŠLEL SE NAD TÍM, JAK DOPADAJÍ DLUHOVÉ PASTI NA MATKY SAMOŽIVITELKY A SENIORY. ŘÍKAL, ŽE AČKOLI JE PRACOVNÍK BANKY A NEMĚL BY TAK MLUVIT, NEJSOU PODLE JEHO NÁZORU DLUŽNÍCI SCHOPNI SVÉ DLUHY SPLÁCET, A MĚLI BY BÝT RYCHLE A SNADNO ODDLUŽENI.

Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno

reklama

Areál Horní Heršpice č.p. 504, okres Brno-město

Pozemek č. 527 pod budovou č.p. 504 a budova bez čp/če na pozemku p.č. 528/5 má jiného vlastníka, a tedy tyto nemovité věci nejsou předmětem dražby. 

PopisUžitná plocha m2Nejnižší podání KčOdhad KčPříhoz KčČas dražby
Komerční budova1 11410.000.00013.000.00050.00010:30


Dražba se bude konat dne 10.2.2022 zde: www.prokonzulta.cz.
Prohlídky se konají dne 26.1.2022 a 2.2.2022 vždy ve 13:30 hod.
Sraz účastníků na adrese: Kšírova 504/32, Horní Heršpice, Brno, 61900
Kontaktní osoba Mgr. Klára Odehnalová, e-mail: odehnalova@prokonzulta.cz, 420608718040