Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Na statisíce exekucí vedených státem „milostivé léto“ nedosáhne

20.12.2021

Na rozdíl od dluhů u veřejnoprávních institucí vymáhaných soukromými exekutory, kterých se týká předvolební politický pardon, statisíce dlužníkům dál zůstává povinnost uhradit své pohledávky, které jsou zatíženy správními exekucemi. Na ně se totiž tzv. milostivé léto nevztahuje. Neřešme teď, že se jedná o nesystémové a vůči soukromým exekutorům i nespravedlivé řešení a pojďme zjistit, nakolik úspěšní jsou tito „státní exekutoři.“ Mezi ty největší u nás patří Česká správa sociálního zabezpečení, Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství, Česká inspekce životního prostředí a ministerstvo financí (plus obecní, krajské a stavební úřady) kteří dohromady evidují zhruba skoro milion poplatníků s nedoplatkem. Proto jsme položili alespoň těmto největším „státním“ nebo lépe řečeno úředním exekutorům otázku:

„Kolik správních exekučních řízení řešil a řeší od počátku roku váš úřad, čeho se tyto exekuce nejvíce týkají, jak se rozhodujete, které dluhy budete vymáhat vy sami, respektive které předáte soudním exekutorům a lze vyjádřit v procentech vaši úspěšnost vymáhání, popř. kvantifikovat, jak do vaší činnosti v tomto směru zasáhla epidemie čínského chřipkového viru Covid 19 – tedy zda stoupl nebo v minulém a letošním roce počet uhrazených exekučních titulů oproti době před jeho objevením?“

Nebudeme teď řešit to, že řada oslovených institucí nám na naše otázky neodpověděla (což vzhledem k tomu, že jejich úředníci jsou placeni z našich daní, něco vypovídá o jejich vztahu k občanům této republiky), mnohem zajímavější je teď resumé vyplývající z údajů těch, kteří odpověděli.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 2

Ročníky

Reklama

Na rozdíl od dluhů u veřejnoprávních institucí vymáhaných soukromými exekutory, kterých se týká předvolební politický pardon, statisíce dlužníkům dál zůstává povinnost uhradit své pohledávky, které jsou zatíženy správními exekucemi. Na ně se totiž tzv. milostivé léto nevztahuje. Neřešme teď, že se jedná o nesystémové a vůči soukromým exekutorům i nespravedlivé řešení a pojďme zjistit, nakolik úspěšní jsou tito „státní exekutoři.“ Mezi ty největší u nás patří Česká správa sociálního zabezpečení, Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství, Česká inspekce životního prostředí a ministerstvo financí (plus obecní, krajské a stavební úřady) kteří dohromady evidují zhruba skoro milion poplatníků s nedoplatkem. Proto jsme položili alespoň těmto největším „státním“ nebo lépe řečeno úředním exekutorům otázku:

„Kolik správních exekučních řízení řešil a řeší od počátku roku váš úřad, čeho se tyto exekuce nejvíce týkají, jak se rozhodujete, které dluhy budete vymáhat vy sami, respektive které předáte soudním exekutorům a lze vyjádřit v procentech vaši úspěšnost vymáhání, popř. kvantifikovat, jak do vaší činnosti v tomto směru zasáhla epidemie čínského chřipkového viru Covid 19 – tedy zda stoupl nebo v minulém a letošním roce počet uhrazených exekučních titulů oproti době před jeho objevením?“

Nebudeme teď řešit to, že řada oslovených institucí nám na naše otázky neodpověděla (což vzhledem k tomu, že jejich úředníci jsou placeni z našich daní, něco vypovídá o jejich vztahu k občanům této republiky), mnohem zajímavější je teď resumé vyplývající z údajů těch, kteří odpověděli.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies