Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Insolvenční právo je specializací, která má budoucnost, zvýšení počtu úpadků lze očekávat už na jaře 2022. Tlak státu na omezení mlčenlivosti je ale cítit všude

20.12.2021

ÚSTŘEDNÍM TÉMATEM LETOŠNÍHO POSLEDNÍHO ČÍSLA KONKURSNÍCH NOVIN JE ZVYŠUJÍCÍ SE TENDENCE ČESKÉHO STÁTU A JEHO REPRESIVNÍCH SLOŽEK (ALE PODOBNÁ SITUACE PLATÍ I JINDE V EU) NA KRIMINALIZACI ADVOKÁTŮ A INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ZA DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADY ZÁSADY DEMOKRATICKÉ JUSTICE: DŮVĚRY MEZI NIMI A JEJICH KLIENTY. ZAČÍNAJÍCÍ LEHCE TOTALITÁŘSKÉ MANÝRY EU I ČECHIE NÁM UŽ ZDE OKOMENTOVALY ŠPIČKY ČESKÉ ADVOKACIE, ALE PŘIŠLO NÁM ZA DŮLEŽITÉ A ZAJÍMAVÉ, DÁT PROSTOR K VYJÁDŘENÍ NA TOTO TÉMA I „PROSTÉMU LIDI“, TEDY ŘADOVÝM ADVOKÁTŮM, KTEŘÍ SE S TÍMTO PROBLÉMEM A TLAKEM STÁTU MOŽNÁ SETKÁVAJÍ JEŠTĚ ČASTĚJI. V TÉTO SOUVISLOSTI JSME SE TEDY ZEPTALI MGR. BC. MICHALA HORY, ADVOKÁTA MDH LEGAL, S.R.O.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

ÚSTŘEDNÍM TÉMATEM LETOŠNÍHO POSLEDNÍHO ČÍSLA KONKURSNÍCH NOVIN JE ZVYŠUJÍCÍ SE TENDENCE ČESKÉHO STÁTU A JEHO REPRESIVNÍCH SLOŽEK (ALE PODOBNÁ SITUACE PLATÍ I JINDE V EU) NA KRIMINALIZACI ADVOKÁTŮ A INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ZA DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADY ZÁSADY DEMOKRATICKÉ JUSTICE: DŮVĚRY MEZI NIMI A JEJICH KLIENTY. ZAČÍNAJÍCÍ LEHCE TOTALITÁŘSKÉ MANÝRY EU I ČECHIE NÁM UŽ ZDE OKOMENTOVALY ŠPIČKY ČESKÉ ADVOKACIE, ALE PŘIŠLO NÁM ZA DŮLEŽITÉ A ZAJÍMAVÉ, DÁT PROSTOR K VYJÁDŘENÍ NA TOTO TÉMA I „PROSTÉMU LIDI“, TEDY ŘADOVÝM ADVOKÁTŮM, KTEŘÍ SE S TÍMTO PROBLÉMEM A TLAKEM STÁTU MOŽNÁ SETKÁVAJÍ JEŠTĚ ČASTĚJI. V TÉTO SOUVISLOSTI JSME SE TEDY ZEPTALI MGR. BC. MICHALA HORY, ADVOKÁTA MDH LEGAL, S.R.O.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies