Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Zachování základních principů svobodné a nezávislé advokacie je pro nás na prvním místě

20.12.2021

Hovoříme s předsedou insolvenční sekce a členem představenstva České advokátní komory, předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců a členem senátu Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty soudců JUDr. Michalem Žižlavským 

POSLEDNÍ DOBOU A ZVLÁŠTĚ S BLÍŽÍCÍM SE KONCEM FUNKČNÍHO OBDOBÍ BABIŠOVI VLÁDY STOUPALA SNAHA STÁTU KRIMINALIZOVAT ADVOKÁTY A INSOLVENČNÍ SPRÁVCE PRO JEJICH SNAHU BRÁNIT ZÁKLADNÍ PRINCIPY JUSTICE A ADVOKACIE – MLČENLIVOST VE VZTAHU KE SVÉMU KLIENTOVI. „ČELÍME SNAHÁM O KONCENTRACI VÝKONNÉ MOCI, ALE PROTI SNAHÁM OSLABIT ADVOKACII BOJUJEME DLOUHODOBĚ NA VŠECH FRONTÁCH,“ ŘÍKÁ NEJLEPŠÍ PRÁVNÍK ROKU 2017 JUDR. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ. PODLE TOHOTO ČERSTVÉHO DRŽITELE PRESTIŽNÍ CENY TURNAROUD MANAGAMENT ASSOCIATION NENÍ ANI ODDĚLENÍ VÝKONU FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE OD VÝKONU ADVOKACIE – O KTERÉM SE POSLEDNÍ DOBOU ZAČÍNÁ POTICHU MLUVIT – SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Hovoříme s předsedou insolvenční sekce a členem představenstva České advokátní komory, předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců a členem senátu Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty soudců JUDr. Michalem Žižlavským 

POSLEDNÍ DOBOU A ZVLÁŠTĚ S BLÍŽÍCÍM SE KONCEM FUNKČNÍHO OBDOBÍ BABIŠOVI VLÁDY STOUPALA SNAHA STÁTU KRIMINALIZOVAT ADVOKÁTY A INSOLVENČNÍ SPRÁVCE PRO JEJICH SNAHU BRÁNIT ZÁKLADNÍ PRINCIPY JUSTICE A ADVOKACIE – MLČENLIVOST VE VZTAHU KE SVÉMU KLIENTOVI. „ČELÍME SNAHÁM O KONCENTRACI VÝKONNÉ MOCI, ALE PROTI SNAHÁM OSLABIT ADVOKACII BOJUJEME DLOUHODOBĚ NA VŠECH FRONTÁCH,“ ŘÍKÁ NEJLEPŠÍ PRÁVNÍK ROKU 2017 JUDR. MICHAL ŽIŽLAVSKÝ. PODLE TOHOTO ČERSTVÉHO DRŽITELE PRESTIŽNÍ CENY TURNAROUD MANAGAMENT ASSOCIATION NENÍ ANI ODDĚLENÍ VÝKONU FUNKCE INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE OD VÝKONU ADVOKACIE – O KTERÉM SE POSLEDNÍ DOBOU ZAČÍNÁ POTICHU MLUVIT – SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies