Reklama

ISIR dosáhl věku mladistvosti a je už za sebe odpovědný. jaké jsou zkušenosti s ním pohledem těch, kteří s ním pracují?

18.02.2022 Naše anketa Placené

Klady a zápory ISIR- aneb co by na něm šlo po skoro 15 letech fungování ve světle nových technologií, metod a postupů změnit?

ISIR- tedy Insolvenční rejstřík – se letos už přiblíží 15 roku svého narození a užívání. Tato hranice patnácti let je u člověka velmi důležitá: nejenom že dostane občanku, ale může také legálně začít sexuálně žít a jako mladistvý je už za své činy částečně odpovědný. I když je ISIR jen technologickým, neživým produktem, je těchto skoro 15 let od jeho vzniku již také dostatečně dlouhá doba na to, aby se v praxi ukázaly jeho klady i nedostatky (a tyto by se měly řešit ke všeobecné spokojenosti). Za tu dobu se toho totiž mnohé změnilo, a to nejen po právní linii, ale také informačně-technologické stránce. A protože pole těch, kteří s ním pracují je velmi široké, oslovila redakce Konkursních novin do této naší pravidelné anketní rubriky jak podnikatele a advokáta, tak exekutora a insolvenčního správce. Všem pak byla položena stejná otázka:

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies