Čekají elektronické dražby světlé zítřky? A čím si to zasloužily?

19.04.2022 Naše anketa Placené

Protože jsou centrálním tématem tohoto dubnového čísla  E-dražby – jejich výhody či nevýhody a jejich budoucnost – rozhodli jsme se kromě řady významných činitelů a expertů (viz předchozí rozhovory) oslovit celkem 20 exekutorů ze všech krajů České republiky, vesměs z krajských měst. Všem jsme rozeslali jednu a tutéž otázku:

Jaká je podle vás budoucnost elektronických dražeb, v čem vidíte jejich největší výhody a přínos a jaké mají podle vašeho mínění nedostatky nebo rizika?

A výsledek? Ačkoliv po telefonu část z nich prohlásila, že má s e-dražbami jen ty nejlepší zkušenosti a slíbili to „hodit na papír“, neměla nakonec naprostá většina z nich ani tolik slušnosti, aby nám odpověděla, že nemají čas. Bohužel, to není apríl. Úsudek nechť si udělá každý sám. (Nu, alespoň ale už víme, na koho se nemáme pro příště obracet

Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies