Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Čekají elektronické dražby světlé zítřky? A čím si to zasloužily?

19.04.2022

Protože jsou centrálním tématem tohoto dubnového čísla  E-dražby – jejich výhody či nevýhody a jejich budoucnost – rozhodli jsme se kromě řady významných činitelů a expertů (viz předchozí rozhovory) oslovit celkem 20 exekutorů ze všech krajů České republiky, vesměs z krajských měst. Všem jsme rozeslali jednu a tutéž otázku:

Jaká je podle vás budoucnost elektronických dražeb, v čem vidíte jejich největší výhody a přínos a jaké mají podle vašeho mínění nedostatky nebo rizika?

A výsledek? Ačkoliv po telefonu část z nich prohlásila, že má s e-dražbami jen ty nejlepší zkušenosti a slíbili to „hodit na papír“, neměla nakonec naprostá většina z nich ani tolik slušnosti, aby nám odpověděla, že nemají čas. Bohužel, to není apríl. Úsudek nechť si udělá každý sám. (Nu, alespoň ale už víme, na koho se nemáme pro příště obracet

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Protože jsou centrálním tématem tohoto dubnového čísla  E-dražby – jejich výhody či nevýhody a jejich budoucnost – rozhodli jsme se kromě řady významných činitelů a expertů (viz předchozí rozhovory) oslovit celkem 20 exekutorů ze všech krajů České republiky, vesměs z krajských měst. Všem jsme rozeslali jednu a tutéž otázku:

Jaká je podle vás budoucnost elektronických dražeb, v čem vidíte jejich největší výhody a přínos a jaké mají podle vašeho mínění nedostatky nebo rizika?

A výsledek? Ačkoliv po telefonu část z nich prohlásila, že má s e-dražbami jen ty nejlepší zkušenosti a slíbili to „hodit na papír“, neměla nakonec naprostá většina z nich ani tolik slušnosti, aby nám odpověděla, že nemají čas. Bohužel, to není apríl. Úsudek nechť si udělá každý sám. (Nu, alespoň ale už víme, na koho se nemáme pro příště obracet

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies