Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Má stát dávat garance na některé typy pohledávek Ukrajinců

20.05.2022

Situace na východě řádně zamíchala ustálenou vodou českého pracovního trhu. V České republice už žije podporováno skoro půl milionu Ukrajinců – což je mnohem více, než ekonomové považují za dlouhodobě ekonomicky zvládnutelné – a tak se logicky naskýtá otázka, co s nimi bude dál. Část z nich u nás již zaplnila díry na našem pracovním trhu jako řadoví zaměstnanci, lze ale také očekávat, že dříve či později začnou nově příchozí Ukrajinci u nás také chtít podnikat; konečně, již před válkou u nás existovaly tisíce ukrajinských firem. Ovšem s okamžikem podnikání se každý z takových nově vzniklých podnikatelů dostává do rizika, že se mu nebude dařit a zkrachuje. To by se pak mohlo vzhledem k domácí i zahraniční politické situaci stát silným politickým tématem. Proto jsme se znovu obrátili na představitele vládní Pětikoalice i dvou opozičních stran a položili jsme jim všem stejnou otázku:

Má stát dávat garance na některé typy potencionálních pohledávek u Ukrajinců (např. za dlužné nájmy, podnájmy nebo služby, popř. za dluhy vzniklé z podnikání) – a pokud ano, jak hodláte tyto garance v Parlamentu prosadit? A má se na případné dluhy Ukrajinců vztahovat i na tzv. Milostivé léto číslo 2, které se chystá? 

Již tradičně se namáhala odpovědět jen část českého politického spektra, což nelze s ohledem na právo veřejnosti znát postoje a názory těch, které si platí ze svých kapes, považovat za nic jiného, než pohrdáním touto veřejností a občany. Úsudek nechť si udělá každý sám.   

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Situace na východě řádně zamíchala ustálenou vodou českého pracovního trhu. V České republice už žije podporováno skoro půl milionu Ukrajinců – což je mnohem více, než ekonomové považují za dlouhodobě ekonomicky zvládnutelné – a tak se logicky naskýtá otázka, co s nimi bude dál. Část z nich u nás již zaplnila díry na našem pracovním trhu jako řadoví zaměstnanci, lze ale také očekávat, že dříve či později začnou nově příchozí Ukrajinci u nás také chtít podnikat; konečně, již před válkou u nás existovaly tisíce ukrajinských firem. Ovšem s okamžikem podnikání se každý z takových nově vzniklých podnikatelů dostává do rizika, že se mu nebude dařit a zkrachuje. To by se pak mohlo vzhledem k domácí i zahraniční politické situaci stát silným politickým tématem. Proto jsme se znovu obrátili na představitele vládní Pětikoalice i dvou opozičních stran a položili jsme jim všem stejnou otázku:

Má stát dávat garance na některé typy potencionálních pohledávek u Ukrajinců (např. za dlužné nájmy, podnájmy nebo služby, popř. za dluhy vzniklé z podnikání) – a pokud ano, jak hodláte tyto garance v Parlamentu prosadit? A má se na případné dluhy Ukrajinců vztahovat i na tzv. Milostivé léto číslo 2, které se chystá? 

Již tradičně se namáhala odpovědět jen část českého politického spektra, což nelze s ohledem na právo veřejnosti znát postoje a názory těch, které si platí ze svých kapes, považovat za nic jiného, než pohrdáním touto veřejností a občany. Úsudek nechť si udělá každý sám.   

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies