Reklama

Pohledávky z nevýkonných úvěrů Sberbank CZ prodány za více jak 200 milionů korun

02.08.2023

InsolvenceZdarma

Insolvenční správkyně Sberbank CZ, a.s. v likvidaci (dále jen „Sberbank CZ“) JUDr. Jiřina Lužová dnes potvrdila zaplacení kupní ceny za prodej pohledávek z nevýkonných úvěrů Sberbank CZ v nominální hodnotě 1,3 mld. Kč. Kupní cena činí 204 200 000 Kč. Získané finanční prostředky budou použity na uspokojení pohledávek věřitelů Sberbank CZ formou částečného rozvrhu v posledním čtvrtletí letošního roku.

Insolvenční správkyně Sberbank CZ JUDr. Jiřina Lužová v březnu letošního roku vyhlásila výběrové řízení na prodej pohledávek z nevýkonných úvěrů Sberbank CZ v nominální hodnotě 1,3 mld. Kč. Vítěz výběrového řízení, fond IFIS, za ně dnes zaplatil 204 200 000 Kč. „Zájem o portfolio nevýkonných úvěrů Sberbank CZ naplnil moje očekávání. Po úspěšném prodeji dluhopisů a vypořádání kupní smlouvy s Českou spořitelnou je prodej portfolia nevýkonných úvěrů dalším důležitým krokem v postupném zpeněžování majetkové podstaty Sberbank CZ, který napomůže uspokojení věřitelů Sberbank CZ,“ uvedla JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správce Sberbank CZ.

Po prodeji úvěrového portfolia Sberbank CZ v nominální hodnotě 47,1 miliardy korun a následném prodeji korporátních dluhopisů v nominální hodnotě 730 milionů korun se jedná o další významný výtěžek z prodeje aktiv Sberbank CZ, který bude použit na uspokojení pohledávek věřitelů Sberbank CZ. Výplata věřitelů by podle očekávání insolvenční správkyně měla být zahájena ještě v tomto roce.

Pro úvěrové klienty Sberbank CZ z prodávaného portfolia nevýkonných úvěrů se zatím nic nemění. Až do účinnosti postoupení jsou nadále povinni splácet své závazky jako doposud na účty vedené u Sberbank CZ a řešit své klientské záležitosti se Sberbank CZ, o dalším postupu budou řádně informováni.

Prodejem portfolia nevýkonných úvěrů postupné zpeněžování majetkové podstaty Sberbank CZ ještě nekončí. Kromě prodeje hmotného majetku banky patří mezi zbývající aktiva Sberbank CZ ještě menší portfolio úvěrů, které nebylo z různých důvodů zařazeno do proběhlých prodejních procesů, hotovost na účtech v několika bankách a nemovitý majetek v Brně.
„Jsem ráda, že prodej aktiv Sberbank CZ zatím probíhá úspěšně a ve velmi rychlém tempu, protože bych ráda ještě v tomto roce zahájila výplatu věřitelů formou částečného rozvrhu,“ dodala JUDr. Jiřina Lužová.

Autor: redakce / Tisková zpráva

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies