Reklama

Celková důvěra v ekonomiku znovu poklesla, říkají čísla ČSÚ

03.08.2023

EkonomikaZdarma

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziměsíčně snížil o 3,8 bodu na hodnotu 90,3, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 4,2 bodu na hodnotu 91,0 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,7 bodu na hodnotu 86,8.

Jak vyplývá ze statistik ČSÚ, důvěra spotřebitelů v ekonomiku se druhý měsíc v řadě snížila. Důvodem byl výrazný růst počtu respondentů očekávajících zhoršení celkové ekonomické situace v Česku v následujících dvanácti měsících. Počet domácností hodnotících svou

současnou finanční situaci hůře ve srovnání s předchozími dvanácti měsíci se nezměnil. Po výrazném květnovém růstu se ale mírně snížil počet domácností, které se obávají zhoršení jejich vlastní finanční situace v příštích dvanácti měsících. Podíl respondentů, kteří se domnívají, že současná doba není vhodná k pořizování velkých nákupů, se meziměsíčně nezměnil. „Červnové snížení důvěry spotřebitelů lze téměř výlučně připsat na vrub obav ze zhoršení celkové ekonomické situace v Česku. Ty totiž, na rozdíl od ostatních ukazatelů spotřebitelské důvěry, které se v posledních měsících stabilizovaly, výrazně rostly již druhý měsíc v řadě,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
Také mezi podnikateli se důvěra v ekonomiku znovu výrazně snížila v průmyslu (-6,6 bodu) a mírněji v obchodě (-4,3 bodu) a ve vybraných službách (-2,3 bodu). Stavebnictví je tak jediným sledovaným odvětvím, kde se důvěra v červnu zvýšila (+1,8 bodu).

„Červnová důvěra podnikatelů v ekonomiku byla výrazně ovlivněna pokračujícím poklesem sentimentu v průmyslu, v němž je stále patrná velká nejistota ohledně budoucího vývoje. Podniky se potýkají s relativně nízkou poptávkou, což má mimo jiné za následek pokračující výrazný pokles očekávaného tempa růstu výrobní činnosti v příštích třech měsících,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Autor: Patr Blahuš

Zdroj: ČSÚ

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies