Reklama

Věřitelé na schůzi určí kdo povede reorganizaci Arca Investmens

Arca definitivně ztratila možnost sestavit reorganizační plán, když odvolací soud odmítl její odvolaní proti zamítnutí jejího reorganizačního plánu.

Věřitelský výbor v čele s investičním fondem IFIS požádal Městský soud v Praze o svolání schůze věřitelů, která má určit, kdo z věřitelů získá právo sestavit reorganizační plán. Soud by měl schůzi obratem svolat, aby mohla proběhnout do 30 dnů, tak jak stanoví Insolvenční zákon.

V minulosti se zajímal o sestavení reorganizačního plánu IFIS, a stejně tak i další věřitelé, kteří byli zastoupeni právníkem JUDr. Langmeierem. V současné době bude rozhodující hlas patřit věřitelům, kteří svými hlasy určí, kdo získá právo vytvořit plán reorganizace. Vybraný věřitel bude povinen předložit svůj návrh do 120 dnů, přičemž soud má možnost tuto lhůtu prodloužit maximálně o dalších 120 dnů.

„Zájem IFIS sestavit reoplán Arcy nadále trvá a bude záležet na věřitelích, zda IFISu tuto možnost dají.“, uvedl majoritní akcionář IFIS Marek Indra.

Autor: Karolína Svobodová

Foto: Archív KN

Aktuální číslo

2024 – 1

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies