Věřitel a insolvenční řízení

2020-12-21 | Konkursní noviny
Aktuální čísloInsolvencePlacené

  1. Úvod
Věřitelé rozhodují o kvalitě svých pohledávek již v době, kdy se zákazníkem uzavírají obchodní smlouvy a současně prověřují u zákazníka jeho platební schopnosti, když svá plnění zákazníkovi fakturují, když požadují od zákazníka zřízení zástavy na nemovitý nebo na movitý majetek a v neposlední řadě i v průběhu insolvenčního řízení na schůzi věřitelů při rozhodování o způsobu řešení úpadku u zákazníka. Svým hlasem rozhodují o řešení úpadku konkurzem nebo reorganizací. V praxi se pro všechny účastníky řízení jeví výhodnější reorganizace. I ta samozřejmě není zadarmo. Věřitelé musí dlužníkovi část svých pohledávek odpustit.

V níže uvedeném případě jsou věřitelé před takovým rozhodnutím. Vše záleží na připravovaném reorganizačním plánu, ve kterém dlužník uvede výši plánovaného uspokojení přihlášených pohledávek.

   „Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj“.

Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášen/a.
.
Nemáte přihlašovací údaje?
Registrace

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno