Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Věřitel a insolvenční řízení

21.12.2020

  1. Úvod
Věřitelé rozhodují o kvalitě svých pohledávek již v době, kdy se zákazníkem uzavírají obchodní smlouvy a současně prověřují u zákazníka jeho platební schopnosti, když svá plnění zákazníkovi fakturují, když požadují od zákazníka zřízení zástavy na nemovitý nebo na movitý majetek a v neposlední řadě i v průběhu insolvenčního řízení na schůzi věřitelů při rozhodování o způsobu řešení úpadku u zákazníka. Svým hlasem rozhodují o řešení úpadku konkurzem nebo reorganizací. V praxi se pro všechny účastníky řízení jeví výhodnější reorganizace. I ta samozřejmě není zadarmo. Věřitelé musí dlužníkovi část svých pohledávek odpustit.

V níže uvedeném případě jsou věřitelé před takovým rozhodnutím. Vše záleží na připravovaném reorganizačním plánu, ve kterém dlužník uvede výši plánovaného uspokojení přihlášených pohledávek.

   „Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj“.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

  1. Úvod
Věřitelé rozhodují o kvalitě svých pohledávek již v době, kdy se zákazníkem uzavírají obchodní smlouvy a současně prověřují u zákazníka jeho platební schopnosti, když svá plnění zákazníkovi fakturují, když požadují od zákazníka zřízení zástavy na nemovitý nebo na movitý majetek a v neposlední řadě i v průběhu insolvenčního řízení na schůzi věřitelů při rozhodování o způsobu řešení úpadku u zákazníka. Svým hlasem rozhodují o řešení úpadku konkurzem nebo reorganizací. V praxi se pro všechny účastníky řízení jeví výhodnější reorganizace. I ta samozřejmě není zadarmo. Věřitelé musí dlužníkovi část svých pohledávek odpustit.

V níže uvedeném případě jsou věřitelé před takovým rozhodnutím. Vše záleží na připravovaném reorganizačním plánu, ve kterém dlužník uvede výši plánovaného uspokojení přihlášených pohledávek.

   „Věřiteli důvěřuj, ale prověřuj“.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies