Problémy Sberbank aneb nejistota 2 600 klientů trvá a sílí: uvidí zpět všechny své peníze – nebo o ně kvůli politice přijdou?

19.04.2022 Finance Placené

Ekonomická válka mezi Západem a Ruskem čím dál silněji doléhá i na Čechy. Třeba na ty, kteří své peníze kvůli výhodným úrokům vložili do bank s ruským majetkovým podílem. Což platí také o gankovním domě s ruským vlastnictvím Sberbank, resp. o blokovaných účtech samospráv a dokonce i krajů, jejichž vklady zde dosahují pro normálního smrtelníka astronomických výšin. Z toho důvodu se pak tyto úřady a instituce nejen nemohou dostat ke svým penězům, ale protože jsou vklady ze zákona pojištěny jen do výše cca 2,500.000 korun hrozí jim, že až o tom ministerstvo financí pod vedením Zbyňka Stanjury (ODS) někdy rozhodne, nedostanou peníze určené na výplaty svých zaměstnanců nebo na projekty typu opravy silnic a nemocnic, zpět v plné výši a vinou státu tak utrpí významné škody. Nedosti na tom – Garanční systém nyní oznámil, že odkládá výplatu náhrad institucionálním klientům Sberbank. Důvodem je podle něj prý to, že banka nedodala nezbytné podklady. I přes ujišťování v médiích a sliby politiků se tak situace téměř 3000 vkladatelů – nejen fyzických osob, např. advokátů, kteří měli u banky uloženy jistiny, ale také institucí – zatím nijak nezlepšuje.

Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies