OBSAH

2019-02-18 | Konkursní noviny
ObsahZdarma

Editorial

 

Rozhovor

Ing. Patrik Nacher

Sněmovní verze pomůže

poctivým dlužníkům, kteří jsou

ochotni a schopni dluhy splácet

 

Naše téma

Společenství vlastníků i bytová

družstva jsou jako věřitelé

v nevýhodném postavení

 

Exekuce

Stanovisko Exekutorské komory ČR

k některým mediálním výstupům…

 

Naše anketa

Zákon o veřejných dražbách

 

Rozhovor

Inkasní agentury se vždy snaží

s člověkem, který je ve finančních

problémech, domluvit

 

Výběr z judikatury

NS ČR – zastavení exekuce a náklady řízení

 

Legislativa

Odměna za sepis a zpracování

návrhu na povolení oddlužení

 

Legislativa

Schválená novela insolvenčního zákona

umožní oddlužit se širšímu okruhu lidí

 

Insolvence

ZACHRAŇME DLUŽNÍKY

– utlučme soudní exekutory,

zakažme spotřebitelské půjčky,

zrušme soudní rozhodnutí!

 

Dražby

Dražební katastrofa v roce 2018?

 

Recenze

Zákon o veřejných dražbách

– komentář

 

Náš sloupek

Únor, ještě tam budem

 

Insolvence

Jižní Čechy hostily odbornou

debatu o insolvencích a oddlužení

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Esej

Snění o moudré zemi, podruhé….

 

Legislativa

Komentář k § 133 insolvenčního zákona

 

Ekonomika 

Počet podnikatelů se v roce 2018

zvýšil nejvíce za posledních šest let

 

Ekonomika

V České republice loni vzniklo 31 634

obchodních společností. Jde o druhý

nejvyšší počet v historii

 

Ekonomika

Každá osmá společnost v ČR má sídlo

na virtuální adrese

 

Ekonomika

V negativním registru SOLUS ubylo

za  rok 2018 takřka 15 tisíc osob

s dluhem po splatnosti

 

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno