Reklama

Jen co Poslanecká sněmovna schválila novelu insolvenčního zákona, která pomůže mnohým dlužníkům vymanit se z osidel šedé ekonomiky a vrátit se do té reálné, ministerstvo financí upozornilo na další tuzemský lidský problém. Na tiskové konferenci v Psychiatrické nemocnici v Praze Bohnicích ministryně financí Alena Schillerová, generální ředitel Celní správy Milan Poulíček a emeritní primář Karel Nešpor pohovořili o gamblerství – patologickém hraní na automatech – a regulací hazardu.

Příležitostí, kde hrát, je v České republice naštěstí čím dál méně. Dnes u nás najdeme přibližně čtvrtinu heren, které tu byly před sedmi lety, a počet hracích automatů v restauracích, barech, na benzinových pumpách a v různých kamenných provozovnách klesl o polovinu. V oblasti internetu zas výborně zafungovala možnost zařazení ilegálního provozovatele na takzvaný blacklist. Zásadně se tím snížila dostupnost hazardu pro závislé a spolu s náběhem ochranných opatření se postupně výrazně snižuje i riziko pro vznik patologického hráčství pro další občany, což je hlavní cíl nové regulace. Díky řádnému zdanění hazardu, nekompromisnímu přístupu k pokusům o jeho nelegální provozování i boji s daňovými úniky a podvody také vzrostl daňový výnos, který z hazardu plyne.

To však zdaleka nestačí. Stát chystá další kroky – například rejstřík vyloučených hráčů, který by měl některé závislé od hazardních her úplně oddělit. „Rejstřík vyloučených hráčů zamezí v hraní příjemcům dávek v hmotné nouzi, dlužníkům v úpadku, gamblerům se soudním zákazem nebo nařízenou ochrannou léčbou závislosti a také patologickým hráčům, kteří o zapsání sami požádají,“ uvedla Alena Schillerová. V registru tedy budou zapsáni i dlužníci v úpadku, které čeká oddlužování. Dodržování zákazu budou kontrolovat celníci.

Zatímco gamblerství je označováno jako chorobná závislost na hraní hazardních her a považováno za patologickou psychickou závislost na lákavé představě rychlého zisku peněz,

půjčovat si finanční prostředky, k čemuž hrací automaty nepotřebujete, je svým způsobem také hazard. Zvlášť když člověk neví, zda dokáže věřiteli všechny peníze včas vrátit. Zatím co gamblerům tato společnost přístup k hracím automatům zakazuje a nabízí léčení, dlužníkům v úpadku, kteří na splácení dluhů „zapomínají“, umožní poměrně výhodně se oddlužit, když postupně splatí jen část svých dluhů. Samozřejmě jim také doporučí pracovat a řádně platit daně.

A proč se tisková beseda Ministerstva financí ČR konala právě v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích? Nejspíše proto, že se tam někteří patologičtí hráči ze své závislosti léčí. Dlužníci, kteří nesplácejí své půjčky a občas se sami sebe ptají, kdo za to může, žádné léčení nejspíše nepotřebují. Těm jen stačí podat pomocnou ruku, oddlužit je a jsou vyléčeni. Teď jde jen o to, jestli jednou provždy.

 

Karel Žítek

šéfredaktor

 

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies