Sněmovní verze pomůže    poctivým dlužníkům,    kteří jsou ochotni    a schopni dluhy splácet

2019-02-18 | Konkursní noviny
PlacenéRozhovor

Hovoříme s poslancem Parlamentu České republiky Ing. Patrikem Nacherem

Koncem ledna Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát a schválila přísnější verzi novely insolvenčního zákona. Senátoři totiž nedlouho předtím vrátili novelu poslancům s úpravami, podle kterých by na vyhlášení osobního bankrotu dosáhli i ti nejchudší dlužníci. Poslanci ale jejich verzi odmítli a 181 hlasy horní komoru přehlasovali. Krátce na to prezident návrh novely podepsal. A tak na možnost osobního bankrotu podle novely sice dosáhne více lidí, kteří jsou v dluhové pasti, ale ne ti, kteří nemohou platit dva tisíce měsíčně. V této souvislosti jsme se jednoho z tvůrců poslaneckého návrhu novely insolvenčního zákona – poslance ing. Patrika Nachera – zeptali:
Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášen/a.Prosím . Nemáte přihlašovací údaje? Registrace

Předplaťte si

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

ELEKTRONICKÉ PŘEDPLATNÉ

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Karel Žítek, mobil: 607 551 383, e-mail: zitek@kn.cz PR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2020 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno