Reklama

Obrat v případu Arca, pohledávkový gigant z Brna přebírá kontrolu!

26.09.2023

InsolvenceZdarma

V kauze kolem společnosti Arca došlo k výrazným změnám v poměru sil a vlivu mezi různými zájmovými skupinami, přičemž investiční fond Ifis z Brna vstupuje na scénu jako významný aktér.

Marek Indra, šéf fondu Ifis, uvedl: „Jsme rádi, za podporu kterou nám ostatní věřitelé vyjádřili. Naším cílem je zaměřit se na akceleraci insolvenčních procesů, tak aby se nepřešlapovalo na místě, jako poslední dva roky, ale bylo dosaženo v rozumné době maximálního možného zpeněžení, ostatně jak se nám to povedlo v insolvenčním řízení SAVOY (dceřiná společnost AI), kde po úspěšném zpeněžení již proces míří do konečného rozvrhu. IFIS se chce poté, kdy se mu podařilo získat členství ve věřitelském výboru, pokusit o rychlé spuštění věřitelské reorganizace, k čemuž mu dlužník deklaroval poskytnout součinnost. Pokud součinnost nebude poskytnuta v dohodnutých lhůtách a rozsahu, bude IFIS iniciovat konkursní řešení úpadku. .“

Fond Ifis se specializuje na obchody s problematickými pohledávkami a aktivně se účastní insolvenčních řízení. Mimo jiné také V rámci insolvence Františkovy lázně SAVOY se fondu IFIS podařilo prosadit přeměnu reorganizace na konkurz a rychlý prodej majetku. Majetek FLS se loni podařilo prodat ve výběrovém řízení za 153 milionů korun. Následné vypořádání ale komplikovalo vzájemné rozporování přihlášených pohledávek. Na základě nynější dohody insolvenčních správců FLS a Arca Investments, zástupců IFIS a dalších subjektů se podařilo spory vyřešit. Přeplatek přihlášených pohledávek v řádu desítek milionů korun se přesune do majetkové podstaty Arca Investments, která byla stoprocentním vlastníkem FLS.

V celé kauze Arca se jedná o dluhy přibližně ve výši 20 miliard korun, které většinou pocházejí od lidí a firem, kteří investovali prostřednictvím směnek s nadějí na vysoký zisk. Společnost Arca Investments sloužila jako střechová firma pro celou skupinu Arca Capital. Formálně probíhá insolvence společnosti Arca od začátku roku 2021, přičemž většinu tohoto období bylo věnováno očekávání reorganizačního plánu, který měla připravit sama společnost Arca. Ta přesvědčila věřitele, že její vlastní plán je pro ně nejvýhodnější.

Původní plán byl schválen věřiteli již loni a byl vypracován s pomocí poradenské společnosti PwC. Nicméně Vrchní soud v Praze tento plán zrušil v únoru letošního roku. Arca byla následně nucena plán přepracovat, ale v červenci byl nový plán odmítnut věřiteli. Insolvenční správce Lee Louda měl významné výhrady k nové verzi reorganizačního plánu a významně kritizoval nedostatečnou transparentnost jednání mezi společností Arca a jejím hlavním akcionářem Rastislavem Veličem, zejména co se týče finančních toků z Arca do daňových rájů a dalších majetkových transakcí.

Dříve byl důležitým spojencem společnosti Arca v insolvenčním řízení spolek věřitelů Avea, který dokázal shromáždit velké množství pohledávek. Avšak i Avea se nakonec odvrátila od společnosti Arca a v létě letošního roku hlasovala proti reorganizačnímu plánu firmy. „Vzhledem k dosavadní činnosti spolku Avea ve věřitelském výboru a jeho hlasování na schůzi o reorganizačním plánu považujeme tento krok ze strany většiny věřitelů za přirozený. Věříme, že to přispěje ke konstruktivnější činnosti věřitelského výboru s cílem maximalizace uspokojení věřitelů,“ sdělil Peter Janiga, reorganizační manažer společnosti Arca Investments, pro seznamzpravy.cz.

Autor: Karolína Svobodová

Foto: Archív KN

 

 

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies