Milostivé léto bylo podle mě úspěchem a je tak oprávněné ho ještě jednou a opravdu naposledy zopakovat. Žádný morální hazard na tomto poli nepřipustíme

18.03.2022 Placené Rozhovor

Hovoříme s poslancem a předsedou poslaneckého klubu KDU- ČSL Markem Výborným

PŘED NĚKOLIKA TÝDNY SKONČILO ČTVRT ROKU TRVAJÍCÍ TZV. „MILOSTIVÉ LÉTO“, KTERÉ MĚLO AMBICE DÁT ŠANCI AŽ STATISÍCŮM CHRONICKÝCH DLUŽNÍKŮ ZBAVIT SE SVÝCH ZÁVAZKŮ. PODLE JEDNÉ STRANY SE JEDNALO O DOBRODINÍ, KTERÉ VRÁTILO SPOUSTĚ LIDÍ, ÚDAJNĚ NE VLASTNÍ VINOU ZAVALENÝCH EXEKUCEMI ZA SVÉ DLOUHODOBÉ HŘÍCHY, NADĚJI NA LEPŠÍ ŽIVOT. PODLE DRUHÝCH ŠLO O NESYSTÉMOVÝ KROK NA SAMÉ HRANĚ ÚSTAVNOSTI, KTERÝ NAVÍC ZAVÁDÍ MEZI OBČANY TOHOTO STÁTU NEBEZPEČNÝ TREND „NEPLATIT ZA SVÉ DLUHY SE VYPLÁCÍ“., VYTVOŘENÝ NAVÍC NA ZÁKLADĚ POLITICKÉHO KALKULU TĚSNĚ PŘED VOLBAMI. KAŽDOPÁDNĚ SE JEDNALO O LEGISLATIVNÍ ČIN VELMI KONTROVERZNÍ. KONKURSNÍ NOVINY DALY PŘED MĚSÍCEM PROSTOR ZÁSTUPCI DRUHÉ STRANY, ZASTOUPENÉ JUDR. SOKOLEM, ALE V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI JE NORMÁLNÍ A SPRAVEDLIVÉ DÁT PROSTOR OBĚMA STRANÁM. KONEČNĚ PRÁVĚ Z DISKUZE MEZI LIDMI, PŘEMÝŠLENÍM NAD NÁZORY A ARGUMENTY OPONENTŮ A VZÁJEMNÝM RESPEKTEM VŽDY VZNIKAL V DĚJINÁCH LIDSTVA POKROK. PROTO JSME NYNÍ POŽÁDALI O ROZHOVOR PŘÍMO JEDNOHO Z TVŮRCŮ A NAVRHOVATELŮ TZV. „MILOSTIVÉHO LÉTA“, ŠÉFA POSLANECKÉHO KLUBU KDU-ČSL MARKA VÝBORNÉHO. PROTOŽE NAVÍC PAN POSLANEC CHCE, ABY SE TENTO PŮVODNĚ TOLIKO JEDNORÁZOVÝ PRÁVNÍ AKT LETOS ZNOVU ZOPAKOVAL, JE TENTO NÁŠ SPOLEČNÝ ROZHOVOR ZÁROVEŇ VELICE AKTUÁLNÍ…

Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies