Reklama

Insolvence

Bankroty obchodních společností v roce 2023: Trendy a statistiky V roce 2023 bylo vyhlášeno 659 bankrotů obchodních společností, tedy o 40 méně než o rok dříve. Zároveň bylo podáno 1 056 návrhů na ban...

Rozprodej majetku Reného Benka: Příležitost pro investory v Česku? Věřitelé zadluženého rakouského realitního magnáta Reného Benka (46), který byl ještě před rokem čtvrtým nejbohatším obyvatelem země...

Na základě podnětu advokátní kanceláře insolvenčního správce JUDr. Žižlavského zajistila Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zámek a podzámčí v Protivíně v jižních Čechách. Důvodem je...

Daňový odpis představuje pro věřitele důležitý nástroj, jak se vyrovnat s finančními ztrátami vzniklými v důsledku neschopnosti dlužníka splácet své závazky. Tento proces je regulován jak zákonem o da...

Společnost České loděnice a.s., tradiční podnik, čelí závažným finančním potížím, které vyústily v zahájení insolvenčního řízení. Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl o úpadku firmy a určil zvláštníh...

Dnes proběhla schůze věřitelů Arca investmens, svolaná na žádost věřitelského výboru. Věřitelé této kauzy rozhodli, že právo sestavit nový reorganizační plán má společnost IFIS investiční fond, a.s. V...

JHMD: Krajský soud povolil reorganizaci, obce a firma Swietelsky Rail CZ projevily zájem. Po dlouhém očekávání Krajský soud v Českých Budějovicích konečně schválil reorganizaci společnosti Jindřichohr...

Cílem preventivní restrukturalizace je reakce podnikatele na jeho obtíže, která umožní předejití úpadku podnikatele a zachování nebo obnovu provozuschopnosti jeho obchodního závodu. Přinášíme vám 3. p...

Jak na jiném místě tohoto vydání Konkursních novin píšeme, do nekonečného insolvenčního maratónu kolem oblíbené jihočeské úzkokolejky JHMD (Jindřichohradecké místní dráhy a.s.) se kromě civilních soud...

Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Ladislavem Olšarem  poslat do úpadku společnost Tameh Czech, která dodávala energie huti Liberty Ostrava. Stalo se to po té, co na sebe Tameh podal...

Nerovný souboj evropského automobilového průmyslu s dravou asijskou konkurencí má na naší straně další oběť: německá společnost na výrobu legendárních ráfků BBS navzdory desítky let dlouhé tradicí zlo...

Po několikaletých soudních tahanicích se podařilo uzavřít jednu z kapitol této aféry, když soud posvětil podmíněné a peněžité tresty pro hlavní aktéry. Solární boom, který v České republice vrcholil v...

V článku zveřejněném 14. 12. 2023 jsme psali, že Pražská IT společnost CCA Group čelí insolvenci, její jméno se objevilo v rejstříku, který sama vyvinula.  Odkaz na  článek. V insolvenčním řízení MSPH...

Digitalizace

Korespondence s Ministerstvem spravedlnosti ohledně digitalizace justice Korespondence s Ministerstvem spravedlnosti ohledně DIGITALIZACE JUSTICE potvrzuje zjištění, na které upozorňuje Petr Janša v č...

Jak už v minulosti informovaly Konkursní noviny, v USA zbankrotovala jedna z největších kryptoměnových burz na světě, americká FTX. Z jejího smutného konce, který se dotkl statisíců jejích věřitelů a...

Preventivní restrukturalizace je postupem, na jehož základě se může podnikatel dohodnout se svými věřiteli na řešení potíží, a to za pomoci možné ingerence soudu. Podnikatel nepotřebuje nutně souhlas...

Fair Credit Czech byla známa svými vysoko úročenými nabídkami, které klientům umožňovaly rychlé a bezproblémové získání finančních prostředků. Nyní se ale s dluhy 650 milionů propadla do insolvence. S...

Krajský soud v Ostravě rozhodl o úpadku společnosti Vítkovické slévárny, která se potýká s finančními problémy a sama na sebe podala insolvenční návrh. Soud povolil reorganizaci firmy, což otevírá ces...

Pražská IT společnost CCA Group čelí insolvenci, její jméno se objevilo v rejstříku, který sama vyvinula. V ironii osudu se pražská IT firma CCA Group a.s., známá svým významným přínosem pro český prá...

Preventivní restrukturalizace, představuje most mezi současnými problémy a budoucí stabilitou, a to vše s důrazem na zachování podnikatelské aktivity a pracovních míst. Avšak právě nyní, na prahu nové...

Arca definitivně ztratila možnost sestavit reorganizační plán, když odvolací soud odmítl její odvolaní proti zamítnutí jejího reorganizačního plánu. Věřitelský výbor v čele s investičním fondem IFIS p...

Už to začíná tak trochu připomínat nekonečný seriál Ulice nebo mýdlovou operu Ordinace v růžové zahradě: nekonečný veletoč insolvence kolem proslulé úzkokolejky JHMD (Jindřichohradecké místní dráhy) s...

Jak upozorňuje ve svých nejnovějších souhrnech analytická společnost InsolCentrum, která představila data o insolvenčních řízeních v České republice za 3. čtvrtletí 2023, došlo oproti 2. kvartálu 2023...

Praha - Poloviční podíl v mediální agentuře Médea koupil od Jaromíra Soukupa investor Jan Čermák, který již vlastní 50 procent Soukupovy firmy Empresa Media. Vyplývá to z notářských zápisů transakce....

V sobotu 23. září 2023 začal platit zákon o preventivní restrukturalizaci, který přináší nový nástroj do českého právního prostředí s cílem poskytnout podnikatelům prostor pro jednání k řešení finančn...

Další možný „game changer“ na obzoru insolvencí konkrétně v případu NOVA Money Market - podfond 4 (před prohlášením úpadku) penetruje tentokrát hluboko do zákona č. 240/2013 o investičních společnoste...

Vychází vůbec první komentář zákona o preventivní restrukturalizaci. Norma usnadňuje fungování podnikům v nesnázích První komentář zákona o preventivní restrukturalizaci byl vydán advokátní kanceláří...

Krajský soud v Brně zamítl reorganizační plán inovační firmy NWT z Hulína na Kroměřížsku, který na konci září schválili na schůzi věřitelé firmy.   Vyplývá to z usnesení zveřejněného v insolvenčn...

Poté, co Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka zrušil z procesních důvodů rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášení konkursu, byl konkurs insolvenčním soudem prohlášen znovu poté, co soud zamítl n...

Přelomové usnesení Nejvyššího soudu v Brně, č.j. 29 ICdo 117/2022-173 ze dne 30. 6. 2023 v právní věci žalobě pro zmatečnost žalobce Raiffeisenbank a.s. (věřitele) v insolvenční věci dlužníka ELMO-PLA...

Andrea Geyer se stává novou výkonnou ředitelkou skupiny Empresa Media, včetně TV Barrandov, v rámci majetkových změn v této mediální společnosti. Do vedení médií spojených s Jaromírem Soukupem přicház...

České sklářství čelí existenční krizi způsobené prudkým růstem cen plynu a vysokou inflací, a skláři se obávají, že dopady energetické krize budou ovlivňovat průmysl v Evropě ještě několik let, což zv...

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies