Insolvence

Z § 36 odst. 1 InsZ plyne povinnost insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí[1]. Toto us...

22.01.2021 Insolvence Placené

V loňském (covidovém) roce bylo vyhlášeno 609 bankrotů obchodních společností, což je o desetinu méně než v roce 2019. To je zvláš...

22.01.2021 Insolvence Placené

 1. Úvod Reorganizace je jeden ze způsobů řešení úpadku v rámci insolvenčního řízení. Během této činnosti se zpravidla jedná o pos...

22.01.2021 Insolvence Placené

   Od nového roku bude běžnější, že dluhy krachujících firem budou vymáhány po členech statutárních orgánů. Tedy i po jednatelích...

22.01.2021 Insolvence Placené

Celkový počet žadatelů o insolvenci loni v Česku klesl meziročně o 15 %. Důvodem jsou zejména moratoria v rámci lex covid, jež dlu...

22.01.2021 Insolvence Placené

Problematiku směnek upravuje zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, který ve svých úvodních paragrafech vymezuje jednotlivé poj...

21.12.2020 Insolvence Placené

Úvod Věřitelé rozhodují o kvalitě svých pohledávek již v době, kdy se zákazníkem uzavírají obchodní smlouvy a současně prověřují u...

21.12.2020 Insolvence Placené

V listopadu letošního roku bylo vyhlášeno 44 bankrotů obchodních společností, 538 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 347 osob...

21.12.2020 Insolvence Placené

Obecné vymezení odměny insolvenčního správce za přezkum Zákonnou úpravu, která stanoví výši odměny insolvenčního správce můžeme na...

20.11.2020 Insolvence Placené

Úvod Z důvodu probíhající koronavirové pandemie se očekává nárůst existenčních problémů ve firmách. Věřitelé by v rámci prevence p...

20.11.2020 Insolvence Placené

Náznaky přicházející ekonomické krize jsou stále hmatatelnější. Podle advokáta Pavla Strnada z AK Polverini Strnad, který se speci...

20.11.2020 Insolvence Placené

V říjnu letošního roku bylo vyhlášeno 37 bankrotů obchodních společností, 580 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 303 osobních...

20.11.2020 Insolvence Placené

Poslanci z Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny doporučili k projednání vládní návrh, který by zkrátil délku oddlužení z pě...

20.11.2020 Insolvence Placené

Odpovídá JUDr. Pavel BERGER, advokát, ohlášený společník BERGER-insolvenční správce a spol. Dobrý den. Mám schválené oddlužení a n...

23.10.2020 Insolvence Placené

Úvod Je dlužník povinen předat insolvenčnímu správci po rozhodnutí o úpadku seznam majetku a své účetnictví? Ano, je povinný. Děla...

23.10.2020 Insolvence Placené

V září letošního roku bylo vyhlášeno 56 bankrotů obchodních společností, 642 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 493 osobních...

23.10.2020 Insolvence Placené

Během posledního srpnového týdne požádalo o vyhlášení mimořádné ochrany před věřiteli více než 30 společností. Na poslední chvíli...

23.10.2020 Insolvence Placené

Během posledního srpnového týdne požádalo o vyhlášení mimořádné ochrany před věřiteli více než 30 společností. Na poslední chvíli...

23.10.2020 Insolvence Placené

Dluh obyvatel ČR evidovaný v Bankovním a Nebankovním registru klientských informací na konci druhého čtvrtletí poprvé v historii p...

25.09.2020 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením Jsem zajištěným věřit...

25.09.2020 Insolvence Placené

Úvod Věřitelé v pozici dodavatelů služeb, výrobků, materiálu a zboží stále podceňují u svých zákazníků existenci závažných varovný...

25.09.2020 Insolvence Placené

1. Úvod Lidové noviny v pátek 3. 7. 2020 otiskly článek „Policie prověřuje státní nákupy v době koronaviru“. V něm se čtenáři dozv...

25.07.2020 Insolvence Placené

V červnu letošního roku bylo vyhlášeno 74 bankrotů obchodních společností, 655 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 529 osobníc...

24.07.2020 Insolvence Placené

Počet nových uchazečů o oddlužení se v červnu zvýšil o bezmála čtvrtinu na 2406. Opadly obavy z nákazy koronavirem a dlužníci tak...

24.07.2020 Insolvence Placené

Ke konci června evidovalo sdružení SOLUS ve svém registru spotřebitelů, kteří neplní dlouhodobě své závazky, 553 tisíc osob. Je to...

24.07.2020 Insolvence Placené

V květnu letošního roku bylo vyhlášeno 49 bankrotů obchodních společností, 619 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 458 osobníc...

19.06.2020 Insolvence Placené

Ekonomika se od propuknutí koronavirové krize v České republice pomalu začala probouzet. Za tři měsíce, od března do května, podni...

19.06.2020 Insolvence Placené

Na dotazy odpovídá Mgr. Martina Nová, advokátní koncipient JUDr. Ing. Pavla Fabiana, advokáta a insolvenčního správce Jaké příjmy...

22.05.2020 Insolvence Placené

1. Úvod V nedávné krizi při zásobování občanů České republiky rouškami proti nákaze koronavirem zajistila společnost RECEA PRAGUE...

22.05.2020 Insolvence Placené

V dubnu letošního roku bylo vyhlášeno 44 bankrotů obchodních společností, 601 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 355 osobních...

22.05.2020 Insolvence Placené

V případě, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky, vzniknou náklady účastníku řízení zaviněním insolvenčního správce...

22.04.2020 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Pavel Berger, advokát a insolvenční správce Dobrý den, přítel je v oddlužení a momentálně je se synem z dů...

22.04.2020 Insolvence Placené

1. Úvod Věřitelům doporučujeme vždy důkladně zvážit informaci o změně statutárního orgánu u obchodních partnerů. Pouhá změna jedna...

22.04.2020 Insolvence Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2021 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno