Insolvence

Platební morálka lidí se v Česku nadále výrazně zlepšuje, a to především mezi mladými lidmi a také lidmi s úvěry na bydlení. Na ko...

24.09.2021 Insolvence Placené

Úvod V prvním srpnovém newsletteru č. 15/2021 jsme zmínili níže uvedený článek o insolvenčním řízení u dlužníka CZECH ENERGY SYSTE...

20.08.2021 Insolvence Placené

Za první polovinu letošního roku bylo v Česku podáno 13 153 nových insolvenčních návrhů. Ve srovnání se stejným obdobím loni jde o...

20.08.2021 Insolvence Placené

V červenci bylo v České republice vyhlášeno 51 bankrotů obchodních společností, 425 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 046 os...

20.08.2021 Insolvence Placené

Na konci června vypršelo moratorium na podání insolvenčního návrhu, které vyvolala pandemie koronaviru a snaha státu její ekonomic...

20.08.2021 Insolvence Placené

Úvod    V newsletteru č. 13/2021 Konkursních novin ze dne 12. 7. 2021 jsme zmínili insolvenční řízení u dlužníka Pérovna Hostivař...

23.07.2021 Insolvence Placené

V prvním pololetí letošního roku bylo vyhlášeno 386 bankrotů obchodních společností, 3 338 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 8...

23.07.2021 Insolvence Placené

Za meziročním poklesem počtu nových insolvenčních návrhů v první polovině roku o 13 % jsou především programy státní pomoci. S jej...

23.07.2021 Insolvence Placené

Úvod    V květnu tohoto roku jsme u všech  insolvenčních soudů v ČR zaznamenali přibližně 100 přezkumných jednání u nově prohlášen...

18.06.2021 Insolvence Placené

Počet lidí, kteří nezvládají včas splácet své splátky úvěrů, v prvním čtvrtletí letošního roku dále klesl. Počet lidí nesplácející...

18.06.2021 Insolvence Placené

Zmírnění podmínek oddlužení nepomůže chronickým žadatelům o insolvenční řízení, kteří nalezli trik v tom, jak se bránit exekucím....

21.05.2021 Insolvence Placené

Ke konci března bylo v Registru fyzických osob SOLUS zapsáno téměř 490 tisíc dospělých občanů ČR, kteří dlouhodobě neplní své záva...

21.05.2021 Insolvence Placené

V dubnu bylo vyhlášeno 53 bankrotů obchodních společností, 532 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 402 osobních bankrotů. Záro...

21.05.2021 Insolvence Placené

   V Poslanecké sněmovně je již od listopadu projednáván vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způ...

23.04.2021 Insolvence Placené

Úvod    Věřitelům, kterým vznikají rozhodující roční tržby u velkých společností balancujících nad propastí insolvence, doporučuje...

23.04.2021 Insolvence Placené

I přes pokračující uzavírku podstatné části ekonomiky došlo v Česku v prvním čtvrtletí k meziročnímu poklesu počtu nových insolven...

23.04.2021 Insolvence Placené

V letošním roce začnou postupně končit podpůrné státní programy a moratoria, která během složitého covidového období držela nad vo...

23.04.2021 Insolvence Placené

V březnu letošního roku bylo vyhlášeno 67 bankrotů obchodních společností, 602 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 528 osobníc...

23.04.2021 Insolvence Placené

Ministerstvo spravedlnosti dokončilo implementaci nových insolvenčních formulářů, které byly postupně přepracovány v rámci projekt...

23.04.2021 Insolvence Placené

Špičkové motocyklové závody už v Brně neuvidíme, končí 75 let roků dlouhá éra zdejších Grand Prix. Na řadu přichází soudy o dluhy...

19.03.2021 Insolvence Placené

Úvod    V letošním roce věřitelé očekávají v duchu nové úpravy odpovědnosti členů statutárních orgánů při úpadku obchodní korporac...

19.03.2021 Insolvence Placené

   Logická úvaha říká, že rok s pandemii a na ni navazujícími restriktivními a podpůrnými opatřeními vlády by se měla promítnout d...

19.03.2021 Insolvence Placené

Úvod    Dlužníci, kteří jsou v úpadku mají povinnost podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Ve skutečnosti věřitelé při s...

19.02.2021 Insolvence Placené

Úvod    Dlužníci, kteří jsou v úpadku mají povinnost podat bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Ve skutečnosti věřitelé při s...

19.02.2021 Insolvence Placené

Ke konci roku 2020 evidovalo sdružení SOLUS ve svém Registru fyzických osob, které dlouhodobě neplní své smluvní závazky, 505 tisí...

19.02.2021 Insolvence Placené

Vím, že píši sloupek do odborného časopisu s názvem Konkursní noviny. Proto odpověď na řečnickou otázku „Jak to vypadá v kuchyni i...

19.02.2021 Insolvence Placené

Z § 36 odst. 1 InsZ plyne povinnost insolvenčního správce postupovat při výkonu své funkce svědomitě a s odbornou péčí[1]. Toto us...

22.01.2021 Insolvence Placené

V loňském (covidovém) roce bylo vyhlášeno 609 bankrotů obchodních společností, což je o desetinu méně než v roce 2019. To je zvláš...

22.01.2021 Insolvence Placené

 1. Úvod Reorganizace je jeden ze způsobů řešení úpadku v rámci insolvenčního řízení. Během této činnosti se zpravidla jedná o pos...

22.01.2021 Insolvence Placené

   Od nového roku bude běžnější, že dluhy krachujících firem budou vymáhány po členech statutárních orgánů. Tedy i po jednatelích...

22.01.2021 Insolvence Placené

Celkový počet žadatelů o insolvenci loni v Česku klesl meziročně o 15 %. Důvodem jsou zejména moratoria v rámci lex covid, jež dlu...

22.01.2021 Insolvence Placené

Problematiku směnek upravuje zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, který ve svých úvodních paragrafech vymezuje jednotlivé poj...

21.12.2020 Insolvence Placené

Úvod Věřitelé rozhodují o kvalitě svých pohledávek již v době, kdy se zákazníkem uzavírají obchodní smlouvy a současně prověřují u...

21.12.2020 Insolvence Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies