Reklama

Insolvence

I. Úvod Během léta všeobecně očekáváme okurkovou sezónu. Lidé jezdí na dovolenou a tam navštěvují například noční herny a kasina....

19.08.2022 Insolvence Placené

Zajímavý právní problém, týkající se vyloučení aplikace § 356 odst. 3 insolvenčního zákona, a to na zástavní dlužníky zajišťující...

22.07.2022 Insolvence Placené

Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku, deklarují zadlužené České aerolinie (ČSA), že splnily podstatnou část schváleného reorganiz...

22.07.2022 Insolvence Placené

Věřitel a insolvenční řízení I. Úvod Během léta všeobecně očekáváme okurkovou sezónu. Lidé jezdí na dovolenou a tam navštěvují nap...

22.07.2022 Insolvence Placené

Právně relevantní postupy u přezkoumání přihlášených pohledávek během přezkumného jednání u insolventního soudu na základě seznamu...

22.07.2022 Insolvence Placené

Již brzy rozhodne Městský soud v Praze o veledůležitém kroku v kauze krachu oděvního impéria podnikatele Michala Mičky. V jeho ruk...

22.07.2022 Insolvence Placené

Sberbank CZ, jejíž matka majoritně patří ruskému státu, zaznamenala koncem února po vpádu Ruska na Ukrajinu, odliv likvidity. Klie...

22.07.2022 Insolvence Placené

Garanční systém finančního trhu začne počínaje dnem 28.6.2022 vyplácet tzv. zvýšené náhrady pohledávek z vkladů klientům Sberbank...

22.07.2022 Insolvence Placené

I. Úvod V našich pravidelných článcích upozorňujeme věřitele na dva nejčastější nedostatky, které se opakují v průběhu insolvenční...

20.06.2022 Insolvence Placené

Podle informací Garančního systému a v návaznosti na rozhodnutí České národní banky o odnětí licence Sberbank CZ, a.s., které naby...

20.06.2022 Insolvence Zdarma

Hovoříme s ředitelem společnosti Survelligence Ing. Jánem Lalkou, CFE Podvodné jednání firem a jednotlivců formou forenzních audit...

20.06.2022 Insolvence Placené

Tolik potřebný a mnohými tak netrpělivě očekávaný nový právní předpis, novela insolvenčního zákona, stále není u zákonodárců, ba a...

20.06.2022 Insolvence Placené

Trojnásobný wimbledonský vítěz Boris Becker (1968), žijící toho času v Londýně, hlavním městě Spojeného království Velké Británie...

20.06.2022 Insolvence Placené

Česká národní banka odebrala licenci bance Sberbank CZ. O jejím odebrání se začalo jednat jen se zpožděním několika hodin po zaháj...

20.05.2022 Insolvence Placené

CEVRO institut v samém srdci Prahy hostil den po svatém Jiří jubilejní V. ročník odborného sympozia Stálé konference českého práva...

20.05.2022 Insolvence Zdarma

I. Úvod V Konkursních novinách č. 3.2022 jsme v článku Věřitel a insolvenční řízení v části Úvod popisovali    pasivní přístup nez...

20.05.2022 Insolvence Placené

Mezi praktiky není sporu o tom, že insolvenční řízení jako kolektivní a veřejný proces přináší celou řadu přínosů, avšak i těžko ř...

Ke konci roku 2021 bylo v Registru fyzických osob SOLUS zapsáno 456 tisíc osob, které dlouhodobě neplní své smluvní závazky. Vůči...

18.03.2022 Insolvence Placené

Hovoříme s advokátkou a daňovou poradkyní JUDr. Ing. Helenou Horovou LL.M z H.H. Legal a Společné kanceláře insolvenčních správců...

18.03.2022 Insolvence Placené

Hovoříme se zakladatelkou a jednatelkou analytické společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou K TZV. MILOSTIVÉMU LÉTU SE NA S...

18.03.2022 Insolvence Placené

Úvod Věřitelé v ČR dlouhodobě sledují přístup státu k předluženým osobám. Vnímají opatření Milostivé léto, vnímají „nulové“ oddluž...

18.03.2022 Insolvence Placené

Z analýzy dat portálu www.informaceofirmach.cz společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. vyplývá, že v roce 2021 bylo vyhlášeno...

18.02.2022 Insolvence Placené

I přes pokračující omezení ekonomiky v souvislosti s koronavirovou pandemií v České republice loni podruhé za sebou klesl počet ža...

18.02.2022 Insolvence Placené

V ROCE 2021 BYLO V ČESKÉ REPUBLICE VYHLÁŠENO 742 BANKROTŮ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ, O PĚTINU VÍCE NEŽ O ROK DŘÍVE A ZÁROVEŇ NEJVÍCE...

21.01.2022 Insolvence Placené

Hovoříme se zakladatelkou analytické společnosti InsolCentrum JUDr. Jarmilou Veselou V POSLEDNÍM LOŇSKÉM ČÍSLE KONKURSNÍCH NOVIN V...

21.01.2022 Insolvence Placené

Hovoříme s advokátem a společníkem MDH Legal Mgr. et Mgr. Davidem Průšou LIDSTVO ŽIJE VE 21. STOLETÍ, A TO MIMO JINÉ ZNAMENÁ PODST...

21.01.2022 Insolvence Placené

VÝUKOVOU APLIKACI PRO DĚTI LIPA LEARNING, NA KTEROU MĚLA SKUPINA EMTC TOMÁŠE BÁRTY VYBRAT TÉMĚŘ 900 MILIONŮ KČ OD DROBNÝCH DLUHOPI...

21.01.2022 Insolvence Placené

ÚVOD Covidové období, propad automobilového průmyslu, druhotná platební neschopnost, moratorium, prodlení s výplatou mezd, okamžit...

20.12.2021 Insolvence Placené

VEŘEJNOST PŘED NĚKOLIKA DNY VZRUŠILA ZPRÁVA O INSOLVENCI FIRMY HP NEXT SRO. NEBYLO TO ANI TAK VÝŠÍ ŠKODY, KTERÁ SE PODLE ČERSTVÝCH...

20.12.2021 Insolvence Placené

SURVEILLIGENCE, S. R. O. JE FORENZNÍ AGENTURA ZAMĚŘENÁ NA VYŠETŘOVÁNÍ A PREVENCI SOFISTIKOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY, TAKZVANÉ K...

20.12.2021 Insolvence Placené

PANDEMICKÉ COVIDOVÉ ŠÍLENSTVÍ MÁ NA SVĚDOMÍ DALŠÍ OBĚŤ. RAKOUSKÁ FIRMA SALZBURG SCHOKOLADE, VÝROBCE SLAVNÝCH MOZARTOVÝCH KOULÍ, VY...

20.12.2021 Insolvence Placené

BĚHEM POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ BYLO VYHLÁŠENO 215470 OSOBNÍCH BANKROTŮ, COŽ JE O 2278 (13 PROCENT) MÉNĚ ZA PŘEDEŠLÉ, STEJNĚ DLOUHÉ OBD...

20.12.2021 Insolvence Placené

Slovenská společnost Firo-tour, donedávna cestovní kancelář, se kterou cestovaly desetitisíce českých turistů, uznala na počátku l...

20.11.2021 Insolvence Placené

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies