Insolvence

Hovoříme s advokátem a společníkem MDH Legal Mgr. et Mgr. Davidem Průšou LIDSTVO ŽIJE VE 21. STOLETÍ, A TO MIMO JINÉ ZNAMENÁ PODST...

21.01.2022 Insolvence Placené

VÝUKOVOU APLIKACI PRO DĚTI LIPA LEARNING, NA KTEROU MĚLA SKUPINA EMTC TOMÁŠE BÁRTY VYBRAT TÉMĚŘ 900 MILIONŮ KČ OD DROBNÝCH DLUHOPI...

21.01.2022 Insolvence Placené

ÚVOD Covidové období, propad automobilového průmyslu, druhotná platební neschopnost, moratorium, prodlení s výplatou mezd, okamžit...

20.12.2021 Insolvence Placené

VEŘEJNOST PŘED NĚKOLIKA DNY VZRUŠILA ZPRÁVA O INSOLVENCI FIRMY HP NEXT SRO. NEBYLO TO ANI TAK VÝŠÍ ŠKODY, KTERÁ SE PODLE ČERSTVÝCH...

20.12.2021 Insolvence Placené

SURVEILLIGENCE, S. R. O. JE FORENZNÍ AGENTURA ZAMĚŘENÁ NA VYŠETŘOVÁNÍ A PREVENCI SOFISTIKOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ KRIMINALITY, TAKZVANÉ K...

20.12.2021 Insolvence Placené

PANDEMICKÉ COVIDOVÉ ŠÍLENSTVÍ MÁ NA SVĚDOMÍ DALŠÍ OBĚŤ. RAKOUSKÁ FIRMA SALZBURG SCHOKOLADE, VÝROBCE SLAVNÝCH MOZARTOVÝCH KOULÍ, VY...

20.12.2021 Insolvence Placené

BĚHEM POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ BYLO VYHLÁŠENO 215470 OSOBNÍCH BANKROTŮ, COŽ JE O 2278 (13 PROCENT) MÉNĚ ZA PŘEDEŠLÉ, STEJNĚ DLOUHÉ OBD...

20.12.2021 Insolvence Placené

Slovenská společnost Firo-tour, donedávna cestovní kancelář, se kterou cestovaly desetitisíce českých turistů, uznala na počátku l...

20.11.2021 Insolvence Placené

V KVĚTNU 2021 VYHLÁSIL MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE ÚPADEK ARCA INVESTMENTS; V TEN OKAMŽIK SKUPINA DLUŽILA 1889 VĚŘITELŮM 18,6 MILIARD KOR...

20.11.2021 Insolvence Placené

Jak vyplývá z letošního průzkumu České bankovní asociace (ČBA), podíl rizikově zadlužených Čechů letos dosáhl 11 procent. Častěji...

22.10.2021 Insolvence Placené

S účinností od 1. 7. 2021 zákonem č. 38/2021 Sb. a zákonem č. 155/2021 Sb., kterými se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní...

22.10.2021 Insolvence Placené

Na dotaz odpovídá JUDr. Kateřina Martínková, LL.M., advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením Rozhodnutím krajského...

22.10.2021 Insolvence Placené

Úvod Nejčastějšími společnými prvky v insolvenčních řízeních je pozdní podání insolvenčního návrhu, chybějící nebo nepoužitelné úč...

22.10.2021 Insolvence Placené

Na konci června letošního roku mělo v Česku úvěr od bank a nebankovních finančních institucí 141 608 živnostníků. Jejich celkový d...

22.10.2021 Insolvence Placené

Koronavirová vlna bankrotů se Česku i díky státní pomoci vyhnula. Třetí čtvrtletí naopak přineslo meziroční pokles počtu insolvenc...

22.10.2021 Insolvence Placené

Úvod U Městského soudu v Praze proběhlo dne 17. 8. 2021 přezkumné jednání a schůze věřitelů u dlužníka v konkurzu společnosti TRAN...

24.09.2021 Insolvence Placené

Platební morálka lidí se v Česku nadále výrazně zlepšuje, a to především mezi mladými lidmi a také lidmi s úvěry na bydlení. Na ko...

24.09.2021 Insolvence Placené

Úvod V prvním srpnovém newsletteru č. 15/2021 jsme zmínili níže uvedený článek o insolvenčním řízení u dlužníka CZECH ENERGY SYSTE...

20.08.2021 Insolvence Placené

Za první polovinu letošního roku bylo v Česku podáno 13 153 nových insolvenčních návrhů. Ve srovnání se stejným obdobím loni jde o...

20.08.2021 Insolvence Placené

V červenci bylo v České republice vyhlášeno 51 bankrotů obchodních společností, 425 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 046 os...

20.08.2021 Insolvence Placené

Na konci června vypršelo moratorium na podání insolvenčního návrhu, které vyvolala pandemie koronaviru a snaha státu její ekonomic...

20.08.2021 Insolvence Placené

Úvod    V newsletteru č. 13/2021 Konkursních novin ze dne 12. 7. 2021 jsme zmínili insolvenční řízení u dlužníka Pérovna Hostivař...

23.07.2021 Insolvence Placené

V prvním pololetí letošního roku bylo vyhlášeno 386 bankrotů obchodních společností, 3 338 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 8...

23.07.2021 Insolvence Placené

Za meziročním poklesem počtu nových insolvenčních návrhů v první polovině roku o 13 % jsou především programy státní pomoci. S jej...

23.07.2021 Insolvence Placené

Úvod    V květnu tohoto roku jsme u všech  insolvenčních soudů v ČR zaznamenali přibližně 100 přezkumných jednání u nově prohlášen...

18.06.2021 Insolvence Placené

Počet lidí, kteří nezvládají včas splácet své splátky úvěrů, v prvním čtvrtletí letošního roku dále klesl. Počet lidí nesplácející...

18.06.2021 Insolvence Placené

Zmírnění podmínek oddlužení nepomůže chronickým žadatelům o insolvenční řízení, kteří nalezli trik v tom, jak se bránit exekucím....

21.05.2021 Insolvence Placené

Ke konci března bylo v Registru fyzických osob SOLUS zapsáno téměř 490 tisíc dospělých občanů ČR, kteří dlouhodobě neplní své záva...

21.05.2021 Insolvence Placené

V dubnu bylo vyhlášeno 53 bankrotů obchodních společností, 532 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 402 osobních bankrotů. Záro...

21.05.2021 Insolvence Placené

   V Poslanecké sněmovně je již od listopadu projednáván vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způ...

23.04.2021 Insolvence Placené

Úvod    Věřitelům, kterým vznikají rozhodující roční tržby u velkých společností balancujících nad propastí insolvence, doporučuje...

23.04.2021 Insolvence Placené

I přes pokračující uzavírku podstatné části ekonomiky došlo v Česku v prvním čtvrtletí k meziročnímu poklesu počtu nových insolven...

23.04.2021 Insolvence Placené

V letošním roce začnou postupně končit podpůrné státní programy a moratoria, která během složitého covidového období držela nad vo...

23.04.2021 Insolvence Placené

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2022 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies