Reklama

TV Barrandov

Další posun v případě skupiny Barrandov. Do insolvence míří Media Master

22.06.2024

InsolvenceZdarma

Procesy související s TV Barrandov a Media Master vstupují do klíčové fáze. Media Master podal insolvenční návrh a předložil reorganizační plán, který věřitelům slibuje minimálně 6 % z celkových dluhů.

Procesy související s TV Barrandov a Media Master (MM) vstupují do klíčové fáze. Další významnou událostí je insolvenční návrh společnosti Media Master (MM), která se zabývá prodejem reklamního času na TV Barrandov. Současně s návrhem je předložen předjednaný reorganizační plán, kde se předpokládá, že věřitelé obdrží zpět nejméně 6 procent z celkové hodnoty dluhů. V případném konkursu by věřitelé získali minimálně o jedno procento nižší uspokojení. MM má závazky po lhůtě splatnosti přesahující 3 měsíce ve výši 454 milionů korun.

Reorganizační plán MM podpořili například věřitelé Gomanold (pohledávky ve výši přes 324 milionů korun) a Barrandov Televizní Studio (57 milionů korun), kterou ovládá krizový manažer p. Jan Čermák. Reorganizační plán MM počítá s úvěrem od investora, díky kterému bude možné pohledávky věřitelů Dlužníka v uvedené míře vypořádat, a také s kapitálovým vstupem investora, který umožní pokračování provozu závodu Dlužníka.

Po předpokládaném rozhodnutí soudu o úpadku a o povolení reorganizace u MM budou mít věřitelé 2 měsíce na přihlášení svých pohledávek do insolvenčního řízení. Následně dojde k přezkumu pohledávek insolvenčním správcem a věřitelé budou následně rozhodovat o konečné verzi reorganizačního plánu.

Autor: Karolína Svobodová

Foto zdroj: TV Barrandov

 

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies