Reklama

Datové schránky

V každé druhé neotevřené datové schránce je zpráva od exekutora nebo finančního úřadu

Před rokem stát zřídil datovou schránku více než dvěma milionům subjektů. Přes 450,000 lidí ji ale dosud nevyužilo, což může vést k vážným komplikacím – polovina neotevřených schránek obsahuje zprávy od úřadů či exekutorů.

Většina příjemců svou datovou schránku neotevřela ani po upozornění státu prostřednictvím klasického poštovního dopisu. V této situaci Digitální a informační agentura (DIA), která je správcem datových schránek, ve spolupráci s Kabinetem místopředsedy vlády pro digitalizaci plánuje kampaň zaměřenou na ty osoby, kteří svou datovou schránku dosud neotevřeli. Odstartovala minulý měsíc využitím online prostředků a reklamních ploch ve veřejném prostoru, na poštách a úřadech, a nejbližší době nastoupí druhá fáze, opětovně se budou rozesílat dopisy přímo do poštovních schránek uživatelů.

Připomeňme, že největší část „nových“ držitelů datových schránek tvoří podnikající fyzické osoby, které se do ní mohou přihlásit na webových stránkách mojedatovaschranka.cz prostřednictvím přístupových údajů, které obdrželi dopisem nebo skrze Identitu občana. Pokud tak neučinili, datová schránka jim byla aktivována automaticky 15 dní po doručení přístupových údajů, a zprávy přijaté do datové schránky se považují za automaticky doručené po uplynutí 10 dní od přijetí. V tom samém okamžiku zároveň začínají běžet lhůty pro odpovědi stanovené zákonem či možné právní kroky, jako jsou například pokuty za rychlost, nedoplatky na daních, sociální pojištění nebo dokonce exekuce. Jak známo, fikce doručení do datové schránky má stejný právní účinek jako doručení písemnosti do vlastních rukou adresáta, a to i bez přihlášení uživatele. Má-li občan datových schránek pak více, je důležité rozlišovat mezi datovou schránkou fyzické a podnikatelské osoby.

„Pokud jste živnostníci nebo OSVČ, a ještě nikdy jste se nepodívali do své datové schránky, je nejvyšší čas tak učinit a mít jistotu, že vám neunikly žádné důležité písemnosti od úřadů. V tomto momentě je v přibližně v polovině z 450 tisíc neotevřených datovek dopis od finančáku nebo exekutora. Zkontrolovat svůj stav můžete i přes web mojedatovaschranka.cz. Pokud nechcete zmeškat důležité zprávy ve vaší datové schránce, můžete si nastavit informace o přijatých zprávách do e-mailu či SMS,“ varuje vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš z Pirátů. „Každý, kdo má IČO, má dnes státem zřízenou datovou schránku. Avšak zhruba 450 tisíc schránek si stále uživatelé neotevřeli a dle našich dat je v každé druhé schránce psaní od finančního úřadu nebo exekutora. Lidé si možná řekli, že když si psaní v datové schránce nevyzvednou a nikdy se do datové schránky nepřihlásí, schránka zůstane „mrtvá“, a tím pádem do ní nic nemůže přijít. Je to stejné, jako kdybyste měli schránku na domě a tvářili byste se, že vám do ní nechodí dopisy,“ dodává Martin Mesršmíd, ředitel DIA.

Autor: Petr Blahuš

Foto zdroj: https://www.mvcr.cz/

 

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies