Reklama

%%tb-image-alt-text%%

V informovanosti ze strany státu vůči občanům a společnostem vidím velké mínus

22.05.2023

S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2023 VLÁDA PĚTIKOALICE VŠEM PODNIKAJÍCÍM FYZICKÝM OSOBÁM PLUS NEPODNIKAJÍCÍM PRÁVNICKÝM OSOBÁM DIREKTIVNĚ A BEZ JEJICH SOUHLASU ZŘÍDILA DATOVÉ SCHRÁNKY. TI PRVNÍ TAK MAJÍ NYNÍ POVINNĚ DATOVKU TYPU PFO, TI DRUZÍ PAK DATOVOU SCHRÁNKU TYPU PO. VŠICHNI TITO „ŠŤASTLIVCI“ JI MĚLI DOSTAT DO KONCE BŘEZNA, ALE ZDALEKA NE VŠEM JI MINISTERSTVO VNITRA VÍTKA RAKUŠANA OPRAVDU POSLALO. A DESETITISÍCE JICH PAK NAVÍC OBRATEM OZNÁMILO UKONČENÍ ŽIVNOSTI A PŘEŠLO DO ŠEDIVÉ EKONOMIKY, TAKŽE S JEJICH DANĚMI SE STÁT MŮŽE ROZLOUČIT.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2023 – 09

Ročníky

Reklama

S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2023 VLÁDA PĚTIKOALICE VŠEM PODNIKAJÍCÍM FYZICKÝM OSOBÁM PLUS NEPODNIKAJÍCÍM PRÁVNICKÝM OSOBÁM DIREKTIVNĚ A BEZ JEJICH SOUHLASU ZŘÍDILA DATOVÉ SCHRÁNKY. TI PRVNÍ TAK MAJÍ NYNÍ POVINNĚ DATOVKU TYPU PFO, TI DRUZÍ PAK DATOVOU SCHRÁNKU TYPU PO. VŠICHNI TITO „ŠŤASTLIVCI“ JI MĚLI DOSTAT DO KONCE BŘEZNA, ALE ZDALEKA NE VŠEM JI MINISTERSTVO VNITRA VÍTKA RAKUŠANA OPRAVDU POSLALO. A DESETITISÍCE JICH PAK NAVÍC OBRATEM OZNÁMILO UKONČENÍ ŽIVNOSTI A PŘEŠLO DO ŠEDIVÉ EKONOMIKY, TAKŽE S JEJICH DANĚMI SE STÁT MŮŽE ROZLOUČIT.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies