Reklama

Očekávání se potvrdila: Sberbank je v konkurzu

20.09.2022 Insolvence Zdarma

Jeden z historicky největších bankovních pádů na českém trhu vstupuje do dalšího dějství. Optimistická očekávání ohledně možné likvidace se nepotvrdila a Městský soud v Praze koncem srpna na Sberbank prohlásil konkurz. Už nyní je tak zjevné, že insolvenční správkyně ani soud neočekávají, že by Sberbank vrátila věřitelům vše. I nadále správkyně Jiřina Lužová potvrzuje dřívější přístup, že se bude snažit celý proces zrealizovat co nejrychleji.

Přezkum pohledávek je naplánován na začátek října (konkrétně 6. 10.), hned poté by měla následovat schůze věřitelů. Ti měli ke konci června roku 2022 celkově po Sberbank pohledávky v objemu téměř 62 miliard korun, v naprosté většině vzniklé z titulu vkladů u banky. Protože velkou většinu klientů kompenzoval do výše 2,5 milionu korun Garanční systém finančního trhu, bude mít s pohledávkami za téměř 27 miliard korun mezi věřiteli dominantní pozici.

Velké pohledávky má za Sberank také například Čepro (299 milionů korun) či Tipsport (170 milionů korun). Obě společnosti zasedly v prozatímním věřitelském výboru Sberbank spolu se zástupci České národní banky, Garančního systému a kraje Vysočina (2,4 miliardy korun). Soud naopak do prozatímního věřitelského výboru nejmenoval městskou část Brno-střed, jež má za Sberbank pohledávku ve výši 20,7 milionu korun.

Hlavní složkou majetku Sberbank, jež by měla sloužit k uspokojení věřitelů, je její úvěrové portfolio. To představuje téměř 50 tisíc úvěrů v účetní hodnotě nad 51 miliard korun, z toho zhruba tři desítky miliard tvoří hypoteční úvěry. Insolvenční správkyně se pokusila úvěry prodat na trhu již na jaře, nicméně to se nepovedlo, protože žádný ze zájemců (Air Bank, ČSOB, Česká spořitelna) nepodal závaznou nabídku.

Přestože na trhu bylo obecně portfolio úvěrů Sberbank vnímáno jako relativně zdravé a sama banka reportovala naposledy v roce 2020 ukazatel NPL (tedy podíl problematických úvěrů) lehce nad úrovní 2 %, může s ním být spojen jiný zásadní problém, který tlačí všechny zúčastněné k relativnímu spěchu. Je jím licence na IT systém od amerického dodavatele, na něhož se vztahují sankce uvalené ze strany USA na subjekty vlastněné ruským státem. Platnost licence byla na žádost Jiřiny Lužové americkým Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) prodloužena nejprve do 12. června a poté do 12. prosince. „(Ztráta licence, doplnění redakce) by vedla k ohrožení zpeněžení úvěrového portfolia Sberbank CZ v probíhajícím insolvenčním řízení, neboť při přerušení poskytování kritických IT služeb by společnost Sberbank CZ ztratila přístup k údajům o úvěrovém portfoliu vedeným v jejím hlavním bankovním systému, pro jehož chod je dodávaný software nepostradatelný,“ stojí v oficiálním vyjádření ČNB z počátku srpna.

Míra uspokojení věřitelů nyní v největší míře odvisí od toho, s jakým diskontem se podaří úvěry Sberbank prodat, ať už jako celek, nebo po balíčcích. „Upřímně se domnívám, že požadovaná míra slevy oproti účetní hodnotě úvěrů může být ze strany kupujících značná. Logicky – budou mít jen relativně málo času na detailní analýzu, hypotéky budou mít z předchozích let nízké sazby a rizikovost SME úvěrů půjde nahoru se současným ekonomickým vývojem,“ říká Marek Indra, majoritní akcionář fondu IFIS, který se v insolvenci Sberbank angažuje ve věřitelské pozici díky odkoupeným pohledávkám od retailových i firemních věřitelů.

(red)

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies