Reklama

Editorial

Rozhovor

Martin Junek

Zdá se, že letitý příběh stavebníků

po H-Systemu v Horoměřicích

u Prahy jen tak brzy neskončí

Naše téma

Každý pátý dlužník, který již prošel

úspěšným oddlužením, opět čelí

exekuci

Exekuce

Krejčířova vila nenašla kupce

ani na šestý pokus

Polovina exekucí je vedena

k vymožení jistiny menší

než 10 000 korun

Exekutorská komora ČR varuje

před dalšími podvodnými maily

Množství půjček ke konci roku

vzrostlo o 15 procent…

Naše anketa

Jaký byl loňský dražební rok?

Rozhovor

Pomáháme správcům identifikovat

vyvedený majetek a prošetřit

hospodaření dlužníků

Výběr z judikatury

NS ČR – k rozdělení zajištěné pohledávky

Insolvenční poradna

Společné jmění manželů a dluh manželky

Legislativa

Insolvenční právo Chorvatské republiky

v ČR ve světle evropského nařízení

Insolvence

Blankosměnky v insolvenčním řízení

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Esej

Nastavené zrcadlo I.

Ekonomika

Daň z příjmu neplatí víc než polovina firem

Insolvence

Počet bankrotů firem, podnikatelů

a obyvatel po šesti letech vzrostl

Ekonomika

V České republice je již přes 20 000

firem, které nespolehlivě odvádí DPH

Ekonomika

Lidé si na bydlení loni půjčovali

o čtvrtinu méně než v roce 2018

Ekonomika

Stát by měl mít k dispozici věrohodná

data v oblasti, jako je zadlužení obyvatel

Exekuce

EK ČR se ohrazuje proti tvrzením

Institutu prevence a řešení předlužení

Ekonomika

Letos bude stát umět přijímat elektronické

faktury. Jak jsou připraveny české firmy?

Ekonomika

Nezaměstnanost v prosinci vzrostla,

uchazečů o práci meziročně ubylo

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies