Reklama

Editorial
Rozhovor

Ing. Vladimír Vácha

Snaha o jmenování soudním

znalcem je spíše kaskadérstvím

než završením kariéry

Naše téma

Dlužníci před exekucí míří na

obecní úřad. Firmy na virtuální

adrese řídí bezdomovci

Exekuce

Konfrontace vývoje ekonomických

údajů a platné právní úpravy

exekučního tarifu pohledem exekutora

Naše anketa

Novela insolvenčního zákona

Výběr z judikatury

NS ČR – úročení zajištěné

pohledávky v oddlužení

Rozhovor

Z výnosu majetkové trestní sankce

má oběť nárok na ty finanční

prostředky, které zaplatil pachatel

Insolvenční poradna

Termín výkaz stavu likvidity

Insolvence

Uplatnění nároku na náhradu škody

za opožděné podání insolvenčního

návrhu – 1. část

Insolvence

Způsoby zpeněžení majetkové

podstaty v insolvenčním řízení

Náš sloupek
Insolvence

Ani za zlámanou grešli! Aneb:

„Pohled(em) vysokoškoláka“

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Exekuce

Loni bylo v České republice zahájeno

o 106 tisíc exekucí méně než v roce 2017

Esej

Snění o moudré zemi, potřetí…

Legislativa

Komentář k § 413 insolvenčního zákona

Ekonomika

Únorový počet bankrotů podnikatelů

byl třetí nejnižší od března 2003

Ekonomika

Nezaměstnanost v únoru klesla na 3,2 %

Ekonomika

Vloni vzniklo přes 100 tisíc nových

firem, nejvíce se jich zakládá v Praze

Ekonomika

Britské firmy se stahují z Čech

Ekonomika

V lednu začalo podnikat 6 364

osob, nejvíce za poslední rok

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies