Reklama

Editorial

Rozhovor

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.,

Deset let oddlužení v Čechách,

aneb umění být bankrotářem…

Naše téma

Lidé se v rodině lépe znají. Přesto jsou

ochotni půjčovat spíše menší částky

Exekuce

Trendy v počtech exekucí mají klesající

tendenci, exekucí by mělo začít ubývat

Naše anketa

Jak často draží svůj majetek obce a města?

Rozhovor

Situace dosáhla stupně krize. Proto je

nutná změna pravidel pro oddlužení

Výběr z judikatury

VS v Praze – oddluženi po smrti jednoho

z manželů

Insolvenční poradna

Jak by měl insolvenční správce postupovat

v případě, kdy dojde ze strany příslušného

správce daně k uplatněni pohledávky

za majetkovou podstatou

Náš sloupek

Legislativa

Výpověď nájemní smlouvy insolvenčním

správcem za dlužníka k nemovitosti

sloužící k bydleni

Legislativa

Místní příslušnost soudů v řízení

ve věcech peče soudu o nezletile

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Úvaha

Sto roků hledání trůnu… VI.

Ekonomika

Za poslední desetiletí u nás mzdy

vzrostly o více než 40 procent

Insolvence

Nulová varianta oddluženi pravděpodobně

neprojde, potřeba je rozumný kompromis,

shodli se odbornici

Insolvence

Restrukturalizace a insolvence v číslech

Insolvence

5. ročník Konference Insolvence

Ekonomika

Dluhy českých občanů i firem rostou.

Schopnost splácet závazky je však vyšší

Legislativa

Komentář k § 230 insolvenčního zákona

Ekonomika

Počet bankrotů podnikatelů

i společnosti se mírně zvýšil

Ekonomika

Úvěry na bydleni splácejí nejlépe Pražáci,

obyvatele Vysočiny zas úvěry na spotřebu

Ekonomika

Pokles nezaměstnanosti pokračoval i v květnu

Ekonomika

Platební neschopnost v České republice

nejčastěji přežiji zemědělské firmy…

Ekonomika

Problémy se splácením úvěru na bydlení

měla dvě procenta lidí

Justice

Délka civilního řízení u okresních soudů

se zkrátila. Problémy mají správní soudy

Ekonomika

Cement Hranice nejstabilnější

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies