Reklama

Na nedávném konferenci „Insolvence 2018“ soudce Ústavního soudu JUDr. David Uhlíř připomněl citát amerického kosmonauta Franka Bormana, že kapitalismus bez bankrotu je jako křesťanství bez pekla. Jak tomu je a hlavně bude v ateistických Čechách, nebo na Moravě a ve Slezsku, o tom v minulých dnech v souvislosti s oddlužovací novelou insolvenčního zákona diskutovali nejen poslanci v Poslanecké sněmovně, ale i právníci a ekonomové na několika odborných akcích.

Poskytování úvěru, jak se dočtete v jednom z našich rozhovorů, je jedním ze základů rozvoje západní civilizace. Na druhou stranu tento akt je spojen s rizikem nesplacení a následně i úpadku. A tak již deset let v souvislosti s insolvenčním zákonem mohou lidé u nás využívat dobrodiní oddlužení. Předchozí zákon o konkursu a vyrovnání totiž tento institut ještě nepředjímal.

Problém vysoké předluženosti části českých obyvatel v minulých letech výrazně narostl. Nelze jej v žádném případě podceňovat a je potřeba, aby stát nalezl vhodné řešení. Zdá se, že se tak prostřednictvím novely insolvenčního zákona stane. Toto řešení by ale, na rozdíl od původních záměrů ministerstva spravedlnosti, mělo být rozumným kompromisem, který zohlední nejen situaci dlužníků, ale také práva poctivých věřitelů.

Zajímavé je, že ještě před schválením novely, jak uvedl prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil, počet nových exekucí klesá a roste i počet těch ukončených. Navíc Exekutorská komora ČR očekává pokračování těchto trendů i v následujících letech. Zalekli se snad lidé si peníze půjčovat a následně nesplácet? Nikoliv. Ačkoliv objem dluhů v České republice stále roste, ke konci prvního čtvrtletí mělo podle sdružení SOLUS dluhů po splatnosti nejméně Čechů za posledních deset let. Výrazně se též snižuje objem dluhu ohroženého nesplácením. Zdá se tedy, že se stále více lidí již naučilo si peníze nejen půjčovat, ale také je vracet.

O podobě oddlužovací novely rozhodne stát, respektive vláda a Ministerstvo spravedlnosti ČR, které návrh novely podaly, a poslanci, kteří jej, nejspíše ještě letos, v nějaké podobě schválí. Samotné oddlužení následně odpracují soudy a hlavně insolvenční správci, kteří po stanovenou dobu několika let budou důsledně prověřovat, zda lidé, kteří procházejí oddlužením, jednají poctivě, a také vyhodnocovat, zda vyvíjejí dostatečnou snahu, aby splatili svým věřitelům co nejvíce. A kdo vše zaplatí? Nejspíše věřitelé, kterým se vrátí jen část zapůjčených finančních prostředků, nebo při nulové variantě vůbec nic.

A co dlužníci? I když bankrot v kapitalismu kosmonaut Frank Borman srovnával s peklem, mají velkou šanci, že je nakonec čeká milost a odpuštění.

Karel Žítek

šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies