Reklama

Editorial

Rozhovor

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

Česko již brzy dospěje do bodu,

kdy celkový počet exekucí začne

klesat

Naše téma

Někteří lidé si půjčují jenom proto,

aby měli stejný životní standard

jako má jejich okolí

Exekuce

Z dražby bytu dlužníka může

společenství vlastníků získat

až 10 procent částky

Naše anketa

Oddlužovací novela a exekutoři

Rozhovor

Ing. Jan Plaček, Ph.D.

Legitimita novely je dána sociální

potřebností… Musíme však také

zvážit majetková práva věřitelů

Výběr z judikatury

NS ČR – odstoupení od smlouvy

insolvenčním správcem

Náš sloupek

Insolvenční poradna

Je třeba s matkou dodatečně uzavřít

dohodu, aby mému synovi mohl

v insolvenčním řízení insolvenční

správce vyplácet dohodnuté výživné?

Insolvence

Účinky spojené s termínem

konání přezkumného jednání

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Úvaha

Sto toků hledání trůnu… V.

Legislativa

Komentář k § 33 insolvenčního zákona

Justice

V Kolíně klesla kriminalita o polovinu

Insolvence

Nulové oddlužení bude mít své náklady.

Pokud je novela zákona nevyřeší,

nastane kolaps systému

Insolvence

Firmám se daří, počet bankrotů

se za poslední rok snížil o čtvrtinu

Ekonomika

V 1. čtvrtletí ukončilo podnikání nejméně

fyzických osob za posledních šest let…

Insolvence

Dlužná částka po splatnosti v Registru fyzických

osob SOLUS klesla pod hranici 50 miliard korun

Ekonomika

Nezaměstnanost v dubnu klesla, lidí bez

práce je o 84,4 tisíc méně než před rokem

Ekonomika

ÚZSVM snížil počet nemovitostí zapsaných na

neexistující státní instituce o více jak 55 procent

Ekonomika

Více než 86 tisíc českých firem je ovládáno

zahraničním vlastníkem

Ekonomika

Počet firem nadále výrazně roste, za čtvrtletí

jich vzniklo 8,5 tisíce

Ekonomika

Objem zahraničního kapitálu v tuzemských

firmách dnes atakuje historická maxima…

Ekonomika

Hospodaření obcí je již sedmým rokem

přebytkové. Loni ušetřily 14 miliard…

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies