Reklama

Skoro desetina Čechů patří na seznam dlužníků. Exekuce nepostihuje jen mladé a nerozvážné lidi, kteří si vzali více půjček, než dokáží splatit. Ničím neobvyklým nejsou ani exekuce na důchod, kterých bylo loni v polovině roku téměř 88 tisíc. O kolik jejich počet od té doby vzrostl Česká správa sociálního zabezpečení zatím nezveřejnila. Snad se jí to podaří ještě letos. V minulých letech počet důchodů s exekuční srážkou rostl každým rokem o čtyři až pět tisíc.

Exekuce je většinou prvně mířena na plat. U zaměstnanců to bývá samozřejmě mzda, u důchodců pak již zmíněný důchod, a to nejen starobní, ale i vdovský, sirotčí a invalidní. Exekuce míří nejen na samotný důchod, ale i bez něj či společně s ním i na sociální dávky a pobíranou podporu. Jsou to právě důchodci a osoby závislé na sociálních dávkách, které může vymáhání dluhů přivést až na samotné existenční dno. A tak není od věci otázka jak se důchodci mohou zadlužit.

Jednou z možností je, že si dluh vytvořili ještě v době, kdy pracovali. Mezi častější důvody ale spíše patří nehrazení poplatků – úmyslné nezaplacení nebo opominutí uhradit například poplatky za popelnice nebo psa. Dalším důvodem jsou pokuty z městské hromadné dopravy, protože zdarma jezdí pouze senioři od 70 let. Důchodci, a nejen oni, mohli také sednout na lep takzvaným šmejdům. Zadlužit je bohužel mohou i vlastní děti, zvláště pokud chtějí, aby se za ně, když potřebují půjčit, někdo zaručil.

Jedním z řešení jak z této situace ven je insolvence, neboli osobní bankrot. Jedná se v podstatě o oddlužení. Doposud byl při schválení insolvence dlužníkovi prodán zabavený majetek nebo pravidelně odebírána část platu po dobu pěti let. když dlužník za tuto dobu uhradil alespoň třetinu dluhů včetně úroků, zbytek mu byl prominut. V současné době je ale v Poslanecké sněmovně návrh novely insolvenčního zákona, který počítá s více variantami oddlužení, dokonce s jednou, kdy by nemajetný dlužník nemusel věřiteli zaplatit ani korunu.

Osobní bankrot se ale nemusí vyplatit vždy. Pokud dluhy nešplhají do statisícové výše, je zbytečné vyžívat pět nebo sedm let pouze s nezabavitelným minimem, když je šance, že člověk stihne splatit vše za kratší dobu. Jak? Jednou z možností je práce. V současně příznivé ekonomické situaci nabídka pracovních příležitostí roste i pro zaměstnance v důchodovém věku a jeho dosažení není žádným limitem pro práci i pro dva zaměstnavatele současně. Podíl nezaměstnaných osob v dubnu klesl na 3,2 procenta, což je stále nejméně v Evropské unii, a zvýšil se i počet volných pracovních míst. Zaměstnavatelé jich v dubnu prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízeli 267 107, z toho 16 227 pak v rámci dohod mimo pracovní poměr. i práce je prostředek, jak je možné se dluhů zbavit.

Karel žítek
šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies