Reklama

Editorial

Rozhovor

Filip Hanzlík

Jde o podkopání velmi zdravé

a nezbytné zásady, že dluhy

se mají plnit….

Naše téma

Exekuce si mnozí lidé do důchodu

už přinášejí z produktivního života

Exekuce

Exekucím dnes čelí téměř

desetina Čechů nad patnáct let…

Naše anketa

Co přinesl zákon o spotřebitelském úvěru?

Náš sloupek

Ekonomika

Věřitel poslední instance

Rozhovor

Začali jsme pracovat na návrhu zcela

nového zákona o veřejných dražbách

Výběr z judikatury

NS ČR – k výživnému v insolvenčním řízení

Insolvenční poradna

Může být pohledávka z důvodu pokuty za

přestupek a paušální částky nákladů řízení

ještě zařazena do mého splátkového kalendáře?

Legislativa

Činnost insolvenčních správců ve světle

evropského nařízení o ochraně osobních

údajů – GDPR

Legislativa

Postavení insolvenčních správců

ve vztahu k GDPR je stále nejasné

Legislativa

Komentář k § 30 insolvenčního zákona

Insolvence

Nejde o dluhovou amnestii, tvrdí ministr,

i když věřitelé nemusí dostat ani korunu

Ekonomika

Ke konci loňského roku jsme dlužili

celkem 2,14 bilionu korun. Největší

dluhy měli Pražané

Mediace

Probační a mediační služba spolupracovala

loni s téměř s 8000 oběťmi trestných činů

Vězeňství

Se zaměstnáváním odsouzených

bude více pomáhat Úřad práce ČR

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

Insolvence

Minulý měsíc bylo vyhlášeno 48 bankrotů

obchodních společností, méně než v lednu

Ekonomika

České firmy loni kupovali hlavně

Slováci a Ukrajinci

Úvaha

Sto roků hledání trůnu… III.

Ekonomika

Plátci DPH v Česku přibývají,

ale pomalu. Praha láme rekordy

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies