Reklama

Období výhodného spoření se chýlí ke konci

ČNB v boji proti inflaci, vysoké úrokové sazby a jejich vliv na restrukturalizaci finančního trhu

Monetární politika, kterou nejen Česká národní banka (ČNB) momentálně aplikuje skrze vysoké úrokové sazby, je přímou odpovědí na inflační tlaky posledních téměř 24 měsíců. Tento omezující přístup má v ideálním případě donutit banky a další velké hráče na finančních trzích změnit svůj typický styl a využívat výhodnějších sazeb k ukládání volných finančních prostředků u ČNB na úkor jejich nabízení formou dluhových produktů široké veřejnosti.

Souběžným a výrazným efektem je samozřejmě i zpomalení ekonomiky jako takové. Vyšší úrokové sazby zákonitě vedou k dražšímu financování firem, což brzdí jejich růstové ambice. Dochází také ke změně chování spotřebitelů, kteří přesouvají své preference od utrácení k úsporám. Ochlazování ekonomické aktivity pak vede ke zpomalování inflace, což je nyní cílem ČNB.

Na 7% úročení se běžný člověk nedostane

V médiích často skloňovaná dvoutýdenní REPO sazba je nástrojem, který centrální banka využívá výhradně v rámci svých transakcí s komerčními bankami. Běžný občan se na stávající 7% úroveň téměř bezrizikového úročení své hotovosti nedostane. Komerční banky si z těchto operací s depozity klientů nechají svůj díl. Soudě dle současné nabídky spořicích a termínovaných účtů činí tato “provize” kolem dvou procentních bodů. Zbývajících přibližně 5 % nabídnou za různých podmínek svým klientům.

Sám o sobě je 5% bezrizikový výnos vlastně zajímavou nabídkou, i když nyní už spíše krátkodobou. Střadatelé z řad české veřejnosti jsou přitom stále ve střetu s nutnou ochrannou reálné kupní síly svých úspor. Ani relativně vysoké zhodnocení totiž samo o sobě ještě neznamená, že se podaří hodnotu peněz alespoň zachovat, natož navýšit. Pro akcie to nyní platí dvojnásob. Rizikově averzní investor může být stávajícím pohledem na výkonnost hlavních investičních titulů kapitálového trhu odrazen.

Hlavní indexy i přes silnou rally technologického sektoru vykazují převážně ztráty, což naznačuje, že skutečné oživení je doménou pouze úzkého spektra vybraných společností. Ostatně když ze slavného indexu S&P 500 odebereme 7 nejsilnějších technologických společností, je za letošní rok de facto na nule.

„Nakupuj, když se ostatní bojí”

Zkušenější nebo odvážnější investor však může v korekcích v řádu 10 a více procent vidět zajímavé příležitosti. Známé krédo „nakupuj, když se ostatní bojí“ s ohledem na cykličnost kapitálového trhu platí, ovšem ne každý kolísavost hodnoty svých těžce nastřádaných úspor snese.

Jelikož je česká ekonomika v technické recesi (očištěný reálný čtvrtletní hrubý domácí produkt klesl ve dvou po sobě jdoucích čtvrtletích), lze také díky dřívějším komentářům členů Bankovní rady ČNB očekávat, že již na příštím zasedání koncem prosince dojde alespoň k symbolickému snížení sazeb.

Český retailový investor tak zatím ještě může využívat výhodnosti úrokových sazeb u bank, obchodníků s cennými papíry i fondů peněžního trhu. O největší lákadlo v podobě vysokého úročení však spořicí účty postupně přijdou. Se snižováním úrokových sazeb ČNB budou lidé nuceni opět podstupovat vyšší riziko, nebo přihlížet, jak jejich peníze ztrácí kupní sílu.

Autor: Patrik Novotný Investiční stratég Colosseum, a.s.

Foto zdroj: Colosseum, a.s.

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies