Reklama

„Nezaměstnanost v ČR: Klesající čísla v červnu, ale stále trvá meziroční nárůst

14.08.2023

EkonomikaZdarma

V červnu odešlo z evidence Úřadu práce ČR 35,7 tis. lidí, nezaměstnanost klesla, meziročně ale nezaměstnaných stále přibýváÚřad práce České republiky evidoval k 30. 6. 2023 celkem 249 792 uchazečů o zaměstnání, což je o 4101 méně než v předchozím měsíci. Procentuálně to ovšem znamená jen minimální pokles, konkrétně o pouhých o 0,1 procenta, a míra nezaměstnanosti je tak na 3,4 procentech. Ovšem je to stále o 18483 více než ve stejný čas loni.

Meziročně přibylo lidí, kteří práci hledají, a ubylo volných míst, i když je jich stále více než nezaměstnaných. Oproti loňskému červnu ale přibylo osmnáct tisíc nezaměstnaných a ubylo 32 tisíc pracovních míst. Nově se na úřadech práce evidovalo 31568 lidí, což bylo zhruba o 1000 více než v předchozím měsíci. Průměrný věk lidí v evidenci úřadů práce je 43,4 roku.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v červnu 70000 lidí, což je zhruba 28 procent ze všech uchazečů o zaměstnání. Dosažitelných tedy těch, kteří mohli nastoupit do práce okamžitě, bylo na konci měsíce 226143, tedy devět z deseti nezaměstnaných. (Zbytek spadá do kategorií evidence úřadu práce například lidé v pracovní neschopnosti, v rekvalifikačních kurzech, ženy na mateřské dovolené nebo uchazeči ve vazbě – pozn. red.).

Asi šest procent celkového počtu evidovaných nezaměstnaných byli Ukrajinci s dočasnou ochranou.

V srovnání s květnem jich v červnu přibylo devět stovek na 15 800. Podle dostupných zdrojů od vypuknutí války do konce letošního června získalo v Česku práci 269 361 Ukrajinců s dočasnou ochranou, z toho byly zhruba tři čtvrtiny ženy. Někteří se už vrátili domů nebo ze zaměstnání odešli. V polovině roku v Česku pracovalo 105 180 ukrajinských občanů s dočasnou ochranou.

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce června 2023 práci celkem 269361 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Ke konci předchozího měsíce z nich ovšem na území České republiky pracovalo jen 105180 občanů Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce z nich bylo ve Středočeském (18137 osob), Plzeňském (14994 osob) a Jihomoravském kraji (11713 osob). Nejčastěji u nás Ukrajinci pracují jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. Ke konci předchozího měsíce bylo v evidenci Úřadu práce celkem 15880 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak tvořili 5,9 procenta. Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 30. 6. 2023 zaevidovalo na Úřadech práce České republiky celkem 42534 osob s dočasnou ochranou. Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je jazyková bariéra, protože ačkoliv Úřady práce nabízejí cizincům mimo jiné pomoc s financováním kurzů českého jazyka, tyto kurzy češtiny v rámci své rekvalifikací, tedy zadarmo  dosud od února 2022, tedy od ruské ofenzívy zahájilo jen 6162 lidí a pouhých 5377 z nich ho už dokončilo. Pokud jde o kurzy odborné, probíhá jich ještě méně, přičemž důvodem je opět v první řadě udávaná neznalost českého jazyka. Podle expertů by pomohlo podobně jako to mají třeba ve Velké Británii nebo Rakousku povinné absolvování jazykových kurzů, bez jejichž absolvování a úspěšného zakončení by přišli o jakoukoliv podporu ze strany státu.

Autor: Petr Blahuš

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies