Reklama

Férovější zdanění nadnárodních firem: Česko posiluje rozpočet

16.08.2023

EkonomikaZdarma

Zpráva o průlomovém rozhodnutí české vlády zaznamenala významný posun směrem k fér zdanění velkých nadnárodních koncernů, které se dlouho vyhýbaly plnění svých daňových povinností na území České republiky. Nový zákon o dorovnávacích daních, který byl přijat s podporou pirátských ministrů, klade základ pro zvýšení zisků do státního rozpočtu, což by mělo přinést značné benefity pro občany země.

Klíčovým cílem nové legislativy je zajistit, aby nadnárodní společnosti s obraty nad 750 milionů eur ročně, zejména ty působící v digitální ekonomice, odváděly svůj spravedlivý podíl daní v České republice. Tento krok má dlouhodobě urovnat podnikatelské prostředí a zabraňovat únikům peněz přes daňové ráje. Společnosti jako Google, Apple a Meta (majitel sociální sítě Facebook) budou nyní povinny zdanit své zisky ve výši minimálně 15 procent, pokud by jejich původní zdanění bylo nižší.

Jednání o této problematice probíhala na mezinárodní úrovni pod záštitou Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a přes úskalí, která přinášela historicky odmítavá stanoviska některých zemí, včetně Spojených států. Dojednání této dohody bylo značně obtížné, ačkoli postoj administrativy prezidenta Joe Bidena otevřel dveře pro spolupráci. Dohoda byla následně schválena jak členskými státy OECD, tak i Evropskou unií.

Pirátský vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš zdůraznil, že výnosy z nové daně budou směřovat přímo do státního rozpočtu, z něhož budou mít prospěch občané Česka. Tento krok je také součástí širšího pirátského návrhu konsolidace veřejných financí, což by mělo stabilizovat ekonomický rámec země.

Od začátku příštího roku budou mít pobočky zahraničních korporací v Česku povinnost reportovat své zisky a aktivně spolupracovat s nově vytvořeným specializovaným úřadem pod Ministerstvem financí České republiky, který bude dohlížet na výběr daní. Očekává se, že tato nová legislativa by mohla přinést do státního rozpočtu až 2 až 3 miliardy korun ročně.

Celkově lze novou legislativu vnímat jako krok k větší transparentnosti a spravedlivosti v oblasti daňového systému České republiky. Dlouholeté úsilí a komplexní jednání na mezinárodní úrovni nakonec přinesly očekávané výsledky, a to díky aktivní roli českých Pirátů i širšího evropského kontextu. Přechod ke zvýšené zdanění pro nadnárodní koncerny je nejen důležitým krokem směrem k fiskální rovnováze, ale i pro zachování férových podmínek pro všechny podnikatele v České republice.

Zdroj: pirati.cz

Autor: Karin Svobodová

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies