Reklama

Co můžeme čekat po pandemii?        

24.09.2021

Zdarma

      Mnoho dlužníků se dnes kvůli pandemii koronaviru a obavám z nákazy bojí scházet. Odkládají nejen zdravotní péči, ale i vstup do oddlužení. Podle počtu insolvenčních návrhů je zřejmé, že lidé se do oddlužení nehrnou. Přesto se dá po konci epidemiologických opatření očekávat vlna nových dlužníků, kteří budou mít zájem do osobního bankrotu vstoupit.

Vládou schválený návrh novely insolvenčního zákona by měl přinést řadu novinek. Tou asi nejpodstatnější je zkrácení doby insolvence na tři roky. Někteří odborníci ale upozorňují, že situaci v oddlužení pro dlužníky příliš vychýlí. Po dlouhou dobu se tu totiž budovala křehká rovnováha a insolvence prožily období velmi tvůrčí spolupráce a rozvoje.

Bez ohledu na to, jak dopadne novela, nám špatná ekonomická situace přinese velké množství lidí v insolvenci. Dá se očekávat zvýšený počet návrhů kvůli ekonomickým dopadům pandemie, která bohužel na mnohé tvrdě dopadne. Těžko ale odhadovat kolik z nich se nakonec nechá oddlužit. Je pravděpodobné, že po úvodní vlně hned po nabytí účinnosti novely insolvenčního zákona zájem opět opadne.

Současná epidemiologická situace, která trvá již bezmála druhý rok, přináší do justičního prostředí nové výzvy. V dnešní době, kdy jsou dostupné technologie pro vzdálená jednání a tato praxe již v řadě případů v justici funguje, je možné více používat takové řešení i v insolvencích.

Zatímco soudy začaly hojně využívat možnost konat soudní jednání prostřednictvím videokonference, pro což mají oporu v občanském soudním řádu, insolvenčním správcům insolvenční zákon za současné právní úpravy takovou možnost v případě osobního jednání s dlužníkem v oddlužení, na kterém je zjišťováno stanovisko dlužníka k přezkoumávaným pohledávkám, nedává. Co v tomto případě zbývá?

Ministerstvo spravedlnosti ČR se rozhodlo insolvenčním správcům pomoci a tyto limity insolvenčního zákona odstranit. Iniciovalo legislativní změnu, která umožní využít výhody videokonference nejen jim, ale i samotným dlužníkům. Podle naší ankety čtyři z pěti oslovených insolvenčních správců tuto možnost přivítalo.

 

Karel Žítek

šéfredaktor

Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies