Reklama

Obsah

24.09.2021

Zdarma

Editorial

 

Rozhovor

JUDr. Michal Žižlavský

Téma odměn advokátů a insolvenčních

správců po volbách ožije

 

Naše téma

Dohledový benchmark Ministerstva

spravedlnosti České republiky

Exekuce

Senát podpořil zavedení krajské

příslušnosti

 

Reakce ČAV ke kroku Senátu

Parlamentu ČR, kterým podpořil

krajskou teritorialitu

 

Rozhovor

JUDr. Ing. Martin Štika

České exekuční právo je zastaralé,

politici si navíc z exekutorů udělali

populistický terč

 

Rozhovor

Mgr. Lubomír Kincl, Mgr. Bc. Jan Mašek

Český trh s dluhopisy příliš nereaguje na

největší dluhopisovou aféru od roku 2008

 

Rozhovor

Petr Sprinz

Největší legislativní změna

v oblasti insolvence za desetiletí?

 

Dražby

Jak se kontrolují dražby?

 

Insolvenční poradna

Jakým způsobem by mělo být

v rámci insolvenčního řízení nakládáno

s covidovými odměnami?

 

Výběr z judikatury

Vymezení nároku na vrácení vzájemného

plnění na základě neúčinného právního úkonu

 

Insolvence

Věřitel a insolvenční řízení

 

Esej

Za zrcadlem podeváté…

 

Legislativa

Všichni soudní znalci se musejí podle

nového zákona, který platí od ledna,

nechat přezkoušet

 

Ekonomika

Počet bankrotů se v srpnu zvýšil.

U firem o 16, u podnikatelů o 22 %

 

Ekonomika

V létě podnikání nelákalo, vzniklo

nejméně živností od roku 2017…

 

Insolvence

Počet problémových dlužníků se

nejrychleji snižoval mezi mladými

 

Ekonomika

Vklady obyvatel na dohled tří

bilionů korun

 

Ekonomika

Živnostníci mají naspořeno 185 miliard.

Pomaleji rostou úspory firem a domácností

 

Ekonomika

V prvním pololetí zaniklo

6 885 firem, nejméně za tři roky…

 

Ekonomika ve druhém čtvrtletí ožila

 

Ekonomika

Komentář České bankovní asociace

k vývoji hypotečního trhu za srpen

 

Ceny průmyslových výrobců

a ve stavebnictví vzrostly

 

Meziroční růst cen byl nejvyšší

od listopadu 2008

 

Justice a ekonomika

Město Teplice přivítalo konferenci Unie

podnikových právníků o civilním právu

 

Každá pátá firma v České republice

má virtuální sídlo

 

Ekonomika

Nezaměstnanost v srpnu klesla na 3,6 %

Aktuální číslo

2024 – 05

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies