Reklama

Reorganizační plán Arca Investment je špatný, budeme chtít odvolat stávajícího insolvenčního správce, říká majoritní vlastník fondu IFIS Mgr. Marek Indra

Do Prahy míří věřitelé zkrachovalé Arca Investmen. V kauze, která je pro svůj objem ztrát nazývána také „krachem dvacetiletí“ se angažuje také insolvenční fond IFIS. Protože lze vzhledem k dosavadnímu průběhu celé kauzy na této schůzi očekávat velké emoce a dramatické okamžiky, zeptali jsme se jeho majoritního vlastníka Mgr. Marka Indry na chystanou strategii před touto schůzí věřitelů.
Arca Investment bude mít v pátek 5. října schůzi věřitelů, kolik věřitelů přihlásilo své pohledávky?

Je evidováno přes 21 miliard korun pohledávek, ale v části – okolo čtyř miliard- se jedná o tzv. koncernové pohledávky, to znamená pohledávky dalších subjektů ze skupiny ARCA. Druhý údaj berte ale zatím jen jako orientační, protože v konečném důsledku záleží na soudu, které pohledávky vyhodnotí jako koncernové. Tyto pohledávky pak ztratí možnost v procesu schůze hlasovat.
 

Jak velkou věřitelskou pozici v této kauze, známé také jako „krach dvacetileté“ máte?

Objem přihlášených přímo vlastněných, plus zastupovaných pohledávek, tedy jak Insolvenční fond IFIS tak advokátní kancelář Indra, Šebesta, Kincl činí dohromady více než tři miliardy korun.
 

V programu této říjnové schůze je volba věřitelského výboru. Jaký předpokládáte průběh? A budete usilovat o členství ve věřitelském výboru?

Obvyklý průběh je, že věřitelé buď odhlasují potvrzení stávajícího předběžného věřitelského výboru ve funkci, a pokud tento není ve funkci potvrzen, tak proběhne rychlé vytváření koalic a na místě bude zvolen nový věřitelský výbor. Pak platí, že zástupci nezajištěných věřitelů jsou voleni nezajištěnými věřiteli a zástupci zajištěných pak zajištěnými věřiteli. Co se týče odpovědi na vaši druhou otázku, tak my jako IFIS budeme v každém případě o členství ve věřitelském výboru usilovat.
 

Jak se díváte na reorganizační plán připravovaný dlužníkem, budete jej podporovat?

Na reorganizační plán dlužníka se upřímně díváme velmi skepticky a nechystáme se ho podpořit. Obvykle je pro reorganizaci typické, že je realizována s investorem, ale dlužník takového investora nemá. Reorganizační plán dlužníka je pouze o rozprodeji aktiv dlužníkem, kdy navíc s velkou částí aktiv má dlužník dále podnikat a tato dle jeho plánu zhodnocovat. Zejména k této části plánu dlužníka máme největší výhrady, neboť dlužník dosud svým hospodařením dokázal své majetky nabyté z peněz věřitelů pouze postupně projídat a znehodnocovat. Sám dlužník diskontoval svá aktiva na 50 % pořizovací hodnoty, což jednoznačně vypovídá o nekompetentnosti jeho hospodaření. Přesněji vyjádřeno diskontoval na tuto hodnotu pohledávku, představujíce objem peněz poskytnutých dlužníkem z peněz věřitelů maltskému subjektu, jehož prostřednictvím jsou projekty dlužníka financovány. To je ale v důsledku totéž.
 

Máte tedy jiné řešení než reorganizaci na základě reorganizačního plánu připraveného dlužníkem?

Ano, máme. Budeme usilovat o věřitelskou reorganizaci, případně – pokud k tomu bude podpora věřitelů – tak reorganizaci na základě reorganizačního plánu, který by předložil insolvenční správce.
 

Bodem programu páteční schůze věřitelů bude i možné odvolání stávajícího správce Lee Loudy. Budete usilovat o jeho odvolání, a pokud ano, tak z jakého důvodu? Co proti jeho osobě máte?

Ano, mohu potvrdit, že se pokusíme najít podporu mezi věřiteli na odvolání insolvenčního správce a volbě nového, kterého si věřitelé vyberou. Pokud jde o důvody, tak jednak z dosavadní činnosti správce je zřejmé, že svými kroky straní dlužníkovi na úkor věřitelů. Tento fakt však není až tak překvapivý a nepochopitelný, neboť správce Lee Loudu pro tuto činnost nevybral soud, ale určil si ho sám dlužník v rámci jiného řízení formou předpřipravené reorganizace. V tomto řízení byl pak tento správce soudem ustanoven na principu koncernového správce, to jest z důvodu, že už byl správcem v jiném řízení. Nelze se potom úplně divit faktu, že správce de facto vybraný dlužníkem má tendence dlužníkovi stranit na úkor věřitelů. Tuto skutečnost se budeme snažit ostatním věřitelům vysvětlit a přesvědčit je k převolbě insolvenčního správce.

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies