Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Z dražby bytu dlužníka může společenství vlastníků získat až 10 procent částky

26.05.2018

Desetitisíce až statisíce korun musí členové společenství vlastníků bytových jednotek doplácet na některé své sousedy, kteří nehradí příspěvky na správu domu, vodné, stočné, teplo, osvětlení společných prostor nebo nepřispívají na opravy. Předejít tomu je možné pouze včasným přihlášením pohledávky do exekučních a insolvenčních řízení, což musí učinit výbor společenství vlastníků bytových jednotek.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Desetitisíce až statisíce korun musí členové společenství vlastníků bytových jednotek doplácet na některé své sousedy, kteří nehradí příspěvky na správu domu, vodné, stočné, teplo, osvětlení společných prostor nebo nepřispívají na opravy. Předejít tomu je možné pouze včasným přihlášením pohledávky do exekučních a insolvenčních řízení, což musí učinit výbor společenství vlastníků bytových jednotek.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies