Reklama

TV Barrandov

Plán na záchranu TV Barrandov: Jan Čermák představuje kroky a výzvy

TV Barrandov se bude reorganizovat, věřitelé dali procesu zelenou.

Dnes v 9:08 hod definitivně začal proces reorganizace TV Barrandov. Tímto okamžikem nastaly účinky spojené s návrhem na povolení reorganizace akciové společnosti Barrandov Televizní Studio, která TV Barrandov provozuje.

TV Barrandov, provozovaná společností Barrandov Televizní Studio, a.s., se nachází v úpadku kvůli platební neschopnosti a předlužení. Celkový dluh činí 997 milionů korun.

Po odchodu Jaromíra Soukupa z vedení převzal vedení TV Barrandov krizový manažer Jan Čermák, který nyní představuje předběžný plán reorganizace televize. Návrh reorganizace je již zveřejněn v insolvenčním rejstříku a to zde: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=18B8C94A894FFFDBE06333F21FACEE10

Reorganizace získala podporu největších věřitelů, kterými je investiční skupina Gomanold, která převzala pohledávku UniCredit Bank, a.s. a Českých radiokomunikací, kterým TV Barrandov dluží několik stovek milionů korun. Barrandov Televizní Studio dluží svým věřitelům celkem 997 mil. Kč. Pokud věřitelé plán přijmou a následně schválí soud, získají zpět pouhá dvě procenta ze svých pohledávek, tedy z celkových 997 milionů korun by dostali 19,5 milionu korun.

Pokud by televize skončila v konkurzu, odhaduje se, že věřitelé by dostali zpět pouze 0,53 procenta svých pohledávek, což je 5,1 milionu korun po odečtení nákladů na konkurz.

Klíčovým věřitelem jsou České Radiokomunikace, kterým TV Barrandov dluží 420 milionů korun. Dalším důležitým hráčem je společnost Gomanold, která drží pohledávku po UniCredit Bank ve výši 92 milionů korun. Tento tandem umožnil předběžné schválení reorganizace.

Jan Čermák a jeho tým potřebují, aby reorganizační plán schválili na schůzi věřitelů svolané soudem věřitelé držící v jednotlivých skupinách nadpoloviční objem pohledávek a následně také insolvenční soud. Jako insolvenční správce je navrhován ing. David Jánošík, správce se zvláštní zkouškou. .

Úpadek TV Barrandov je přičítán hlavně snížení příjmů z reklam kvůli poklesu sledovanosti. V roce 2017 činila průměrná denní sledovanost stanic Barrandova 7,39 procenta, zatímco v loňském roce to bylo pouze 1,71 procenta.

Reorganizace TV Barrandov by měla být provázána s reorganizací vlastnicky propojené společnosti Media Master, která pro TV Barrandov nakupuje reklamu.

Plán počítá se zachováním provozu TV Barrandov a se změnou programové struktury tak, aby zvýšil její sledovanost a tím i její příjmy.

Jan Čermák se svými kroky snaží televizi zachránit a zajistit její budoucí fungování, avšak za cenu značných kompromisů pro věřitele. „Navržený způsob reorganizace je v dané situaci dlužníka jediným řešením, které umožní vyhnout se likvidačnímu řešení úpadku a následnému ukončení činnosti dlužníka,“ stojí  v návrhu.

Autor: Karolína Svobodová

Foto: Se souhlasem Jana Čermáka a Andrey Geyer

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies