Reklama

Neveselé bilancování: smutný podzim a bude hůř

20.11.2021

Zdarma

Blíží se konec roku, a to je doba, kdy každý člověk „chca-nechca“ aspoň trochu bilancuje.

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, máme už nejen nové vedení České advokátní komory, ale i nové osazenstvo Strakovy akademie. V tuto chvíli – kdy píšu tento editoval – ještě nikdo neví, jak bude vládní sestava vypadat, ale už teď je jasné, že jak jí, tak nás čekají krušné chvíle. Inflace raketově stoupá, stejně jako ceny energií, což už nyní vede k další spirále zdražování.

V tomto čísle se proto ve zvýšené míře věnujeme jak právě volbám do České advokátní komory- jež čtivě a fundovaně okomentuje čerstvě zvolený místopředseda ČAK a přední expert na problematiku práva informačních technologií a rozhodčí řízení JUDr. Martin Maisner, tak problémům ekonomiky, protože obojí se dříve či později dotkne i činností, jež jsou obsahem a náplní Konkursních novin. Lze totiž očekávat s pravděpodobností blížící se jistotě, že dnešní (další) covidová krize povede ve zvýšené míře k vlně krachů, ať již klasických firem, tak dopravců, kteří si rekordně vysoké ceny pohonných hmot a energií prostě nebudou moci dovolit. Bude tak zajímavé sledovat, jaké další velké subjekty se stanou položkami na seznamu zkrachovalých firem – a zájmovými subjekty insolvenčních správců.

Už nyní totiž končí krachem nejen energetické společnosti, ale i cestovní kanceláře; přitom insolvenční řízení o zkrachovalých státních aerolinkách ČSA pořád visí na mrtvém bodu. Právě na téma zdražování energií se vyjádří prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza, zatímco vývoj inflace okomentuje přední český ekonomický analytik Ing. Viléma Semeráka, Ph.D. z CERGE-EI. A nelze vynechat ani obří kauzu Arca Investments: ani tady to nevypadá, že by se tisíce jejích věřitelů už mohli těšit na její brzké (a nadějné) uzavření.

Třetím velkým tématem našeho listopadového čísla je začínající platnost populistické, právně tragické normy tzv. „milostivého léta“, k němuž přinášíme rozhovor s prezidentem Exekuční komory České republiky Mgr. Janem Mlynarčíkem, podle kterého se za poslední roky misky vah paní Justice stále více vychylují ve prospěch dlužníků- a na úkor věřitelů.

Když jsem psal na počátku ještě jako řadový redaktor Konkursních novin svůj první editorial, doufal jsem, že zlé časy už snad brzy skončí. Nyní se ukazuje, že ačkoliv noví vládcové země tehdy zavírání škol, onen zločin na našich dětech i na budoucnosti této země a tvrdé ekonomické škrty z pohodlných opozičních lavic pilně odsuzovali, už nyní (ačkoliv se teprve ještě hádají o korýtka) nás z pozice vládní exekutivy na další omezování základních lidských práv i ekonomiky českého státu nenápadně připravují. Ovšem s tím rozdílem, že dnes si už stát další podpůrné covidprogramy nemůže moc dovolit.

Jak by řekl klasik: „Lépe už bylo.“ Držme se.

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies