Reklama

Na tom, že letošní rok nebude vůbec jednoduchý, se vzácně shodují obě strany jinak výrazně názorově diferencované české společnosti. Tedy jak ti, kteří mnohdy se zvrácenou rozkoší hltají jen ty nejčernější zprávy a počty mrtvých, tak konspirátoři, kteří ve všem vidí spiknutí skupiny mocných s cílem změnit celý svět. Faktem je, že prohlubování současného mixu nejistoty, paniky, beznaděje a pokračující mravní i ekonomické devastace této země hrozí fatálním způsobem podkopat důvěru lidí nejen v právní základy tohoto státu, ale způsobit i jeho celkový, byť pozvolný kolaps- a v našem případě udělat z věřitelů dlužníky. Stoupající čísla podaných insolvenčních návrhů tomu bohužel odpovídají a debata o podobě novelizace insolvenčního zákona (o způsobu oddlužení) svědčí o všem, jen ne o jednotnosti expertů a fundovanosti zákonodárců. Byť – nebo právě proto – že do vládního návrhu částečně zahrnuli evropskou směrnici o restrukturalizaci a insolvenci. Varovným příznakem jsou rovněž klesající počty nově vzniklých právnických osob, což je neklamným důkazem toho, že se v současné krizi lidé do podnikání rozhodně nehrnou. Naopak na to, že se rapidně zvýší počty nezaměstnaných, si lze bez obav vsadit i u Loyds.

Všechno to je ale v hlavě a proto bych se nebál být nyní- na počátku roku, jehož letopočet končí optimisticky jedničkou, tedy symbolem začátku něčeho nového – také opatrně positivní. Jakkoliv se význam tohoto slova za poslední rok otočil o 180 stupňů. Což je taky novum. Češi, Moravané a Slezané jsou totiž národy, které si v minulosti včetně té nedávné musely projít těžkými zkouškami a všechny je zvládly- jinak by tady už ani nebyly. Konečně, naše mladá republika zvládla i podstatně horší celosvětovou pandemii podobného viru přesně před 100 roky.

Ale možná jsem optimistický i tím, že letošní počátek konce celosvětové krize je zároveň začátkem mého působení v Konkurzních novinách. Každopádně je to pro mne velká výzva, protože zatím jsem se pohyboval hlavně v rámci trestního práva. Budu se ale snažit, aby vysoká laťka našeho časopisu neklesala; ba naopak, chci udělat vše proto, aby úroveň Konkurzních novin dále stoupala.  A jak koneckonců říkali antičtí námořníci před svými cestami do dalekých krajin daleko za obzorem: „Žít není nutné, nutné je vyplout.“ Přeji tedy nám všem co neklidnější plavbu rozbouřenými vodami dnešního světa.

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies