Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Důchod jako zaopatřovatelská smlouva podle nového občanského zákoníku

20.04.2018

I. Úvod

Do čtvrté části – její hlavy druhé – zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“ či „občanský zákoník“), je zařazena právní úprava zaopatřovatelských smluv (díl 12). Jedná se v daném případě o dva pojmenované smluvní typy, konkrétně o důchod1 (§ 2701 až 2706) a výměnek (§ 2707 až 2715). Z názvu rubriky těchto smluvních typů a především z jejich samotného obsahu lze mít za to, že smyslem a účelem právní úpravy je poskytnout jednomu z účastníků tohoto smluvního vztahu, i třeba bezplatně, plnění, které povede ke zlepšení kvality jeho života2. Podstata důchodu spočívá v tom, že se plátce zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky, které označujeme jako důchod 2701 odst. 1 ObčZ). Výměnek pak reguluje situaci, kdy si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout (§ 2707 odst. 1 ObčZ). Vzhledem k rozsahu tohoto článku se budeme zabývat toliko základní právní úpravou důchodu obsaženou v občanském zákoníku.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

I. Úvod

Do čtvrté části – její hlavy druhé – zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“ či „občanský zákoník“), je zařazena právní úprava zaopatřovatelských smluv (díl 12). Jedná se v daném případě o dva pojmenované smluvní typy, konkrétně o důchod1 (§ 2701 až 2706) a výměnek (§ 2707 až 2715). Z názvu rubriky těchto smluvních typů a především z jejich samotného obsahu lze mít za to, že smyslem a účelem právní úpravy je poskytnout jednomu z účastníků tohoto smluvního vztahu, i třeba bezplatně, plnění, které povede ke zlepšení kvality jeho života2. Podstata důchodu spočívá v tom, že se plátce zavazuje platit příjemci pravidelné peněžní dávky, které označujeme jako důchod 2701 odst. 1 ObčZ). Výměnek pak reguluje situaci, kdy si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout (§ 2707 odst. 1 ObčZ). Vzhledem k rozsahu tohoto článku se budeme zabývat toliko základní právní úpravou důchodu obsaženou v občanském zákoníku.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies