Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Ceny neklesají, český zákazník si totiž nechá všechno líbit. Dojde ke změně?

22.09.2023

Inflace se sice pomalu snižuje, ale zboží a služby nejsou levnější, již od dubna se ceny drží na stejné úrovni. Ve srovnání s rokem 2021, tedy s obdobím před začátkem energetické krize, jsou ceny v České republice vyšší v průměru o skoro třetinu (přesněji si za své peníze nakoupíme o 29 procent méně zboží). Červencové srovnání evropského statistického úřadu Eurostat potvrdilo, že tuzemské zdražení je čtvrté nejvyšší po Maďarsku, Estonsku a Litvě. Přičemž ještě horší je fakt, že stejně jako v Maďarsku a na Litvě ceny nejdou dolů. Hlavními viníky podle ekonomických expertů jsme my všichni, kdo si necháme jako spotřebitelé všechno líbit. Ale jak to vypadá, začíná se už blýskat na lepší časy.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Inflace se sice pomalu snižuje, ale zboží a služby nejsou levnější, již od dubna se ceny drží na stejné úrovni. Ve srovnání s rokem 2021, tedy s obdobím před začátkem energetické krize, jsou ceny v České republice vyšší v průměru o skoro třetinu (přesněji si za své peníze nakoupíme o 29 procent méně zboží). Červencové srovnání evropského statistického úřadu Eurostat potvrdilo, že tuzemské zdražení je čtvrté nejvyšší po Maďarsku, Estonsku a Litvě. Přičemž ještě horší je fakt, že stejně jako v Maďarsku a na Litvě ceny nejdou dolů. Hlavními viníky podle ekonomických expertů jsme my všichni, kdo si necháme jako spotřebitelé všechno líbit. Ale jak to vypadá, začíná se už blýskat na lepší časy.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies