Jak jsem si nadělal do vlastního hnízda aneb sliby se mají plnit…

19.08.2022 Placené Úvaha

Nedávno jsem byl panem šéfredaktorem požádán o rozhovor pro Konkurzní noviny na téma dražeb aukcí a případných změn v připravované novele dražebního zákona. Zrady netuše jsem celou polemiku ukončil myšlenkou: „..Dražby jsou nepochybně velmi zajímavý a skutečně transparentní způsob jako prodeje, tak nákupu. Existují od nepaměti a lidstvo je zná. Vždyť i handlování a smlouvání o ceně na bazaru v Arábii nebo na trhu kdekoliv jinde je vlastně taky něco jako dražba. Jen je potřeba je zjednodušit a přiblížit potřebám nás dražebníků, a především běžných lidí – zájemců. A hlavně v rámci našeho malinkého státu věc sjednotit a nemít tady víc druhů a způsobů dražeb, než je snad i dní v týdnu. V tom se pak běžný člověk těžko orientuje a není to pro něj dostupné a srozumitelné. Ale to by bylo snad na samostatný článek…“ A nedávno jsem byl opět panem šéfredaktorem požádán, zda bych tuto myšlenku „na samostatný článek“ nechtěl rozvést šířeji a napsat něco o dražbách a zpeněžování. Bohužel jsem zase řekl „Ano“.
Pro zobrazení zbývající části obsahu musíte být přihlášeni. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1368

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

960

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o. Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR Manažer: Dorota Pleskačová, mobil: 778 465 676, e-mail: d.pleskacova@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies