Zpeněžování nemovité věci v insolvnečním řízení z pohledu užívacího práva

V případě zpeněžovaní nemovité věci ve vztahu k užívacím právům je možno v obecné rovně rozlišovat dvě situace. Nemovitá věc, která náleží do majetkové podstaty dlužníka, je užívána dlužníkem případně jeho rodinou z titulu vlastnického práva. V druhém případě existují k nemovité věci práva třetích osob, typicky právo nájmu.
Pro zobrazení této stránky musíte být přihlášen/a.Prosím . Nemáte přihlašovací údaje? Registrace
Sdílet: