Reklama

Zákon o hromadných žalobách konečně prošel Sněmovnou, nyní je jeho budoucnost v rukách Senátu

Poslanecká sněmovna po měsících zpoždění schválila znění zákona, kterým se lidé konečně dočkají možnosti vymáhat své nároky společně prostřednictvím hromadných žalob.

Normu teď projednává Senát a aby začala platit, musí ji kromě něho ještě podepsat prezident. Podle některých expertů je ale schválená varianta Bruselem vynucené právní normy oproti jiným evropským zemím dost osekaná.

Připomeňme, že zákonná norma, kterou Česká republika měla už před mnoha měsíci přijmout podle nařízení Evropské unie, se týká jak běžných spotřebitelů, tak drobných podnikatelů a mikropodniků. Zákon se má týkat ale až těch spotřebitelských sporů, které vznikly po 24. listopadu 2020.

K zavedení kolektivních žalob donutila Českou republiku unijní směrnice z listopadu 2020. Současná středopravicová vláda Pětikoalice (ODS, TOP09, STAN, Piráti a KDU-ČSL) nakonec přijala její ustanovení v minimalistické podobě, tedy dala do zákona jen to, co musela. Což je přesně opačný postup, který třeba chce narvat do novelizace insolvenčního zákona. Zde je Pětikoalice naopak slovy např. známého advokáta JUDr. Sokola – „papežtější jak papež“ a navzdory doporučení i od Evropské unie a unisino znějící kritice jak z řad občanské, tak i odborné společnosti (včetně insolvenčních soudců) tlačí na sílu hlava nehlava zkrácení doby nutné k oddlužení pro všechny, tedy nejen právnické osoby, jak doporučuje Brusel. Ve většině evropských států lze takto vznášet i nároky vzešlé z porušení práva na příznivé životní prostředí nebo z pracovněprávních vztahů, což jsou ovšem také témata, která dnešní vládní pravice vidí velmi nelibě.

Ale pojďme zpět k zákonu o hromadných žalobách. V uvažované praxi se v budoucnosti bude jednat zejména o řešení kauz, kvůli kterým by se samostatně nevyplatilo lidem a malým právnickým osobám soudit kvůli nákladům řízení. Je třeba uvést, že o různých variantách chystaného zákona a výhodách, respektive nevýhodných jednotlivých řešení Konkursní noviny v nedávné době přinesly hned několik materiálů.

Zákon Poslaneckou Sněmovnou navržené a schválené podobě má tedy umožnit hromadná řízení u společného vymáhání většího množství nároků spotřebitelů a mikropodniků vůči podnikatelům. Co se týče posledně jmenované skupiny právnických osob, zařazení mikropodniků pod zákonnou ochranu vládní novela původně nepředpokládala, rozšíření si ale ve Sněmovně prosadila skupina koaličních poslanců vedená Josefem Coganem (STAN) a to v podobě, ve které se za spotřebitele pro účely tohoto zákona bude pokládat i podnikatel, který zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesáhne 50 milionů korun.

Poškození se ale musí sami aktivně přihlásit, a musí jich být minimálně deset, aby bylo možno hromadnou žalobu podat. Tu by pak za ně měly u Městskému soudu v Praze podávat neziskové organizace zapsané ve zvláštním seznamu. Tyto právnické subjekty musí ze zákona splňovat sedm podmínek, například mít za sebou doloženou povinnou předchozí aktivitu v oblasti ochrany spotřebitele, nezávislost a neziskovost či transparentní informování o své financování a organizační struktuře. Jejich odměna z přisouzeného odškodného může být až 16 procent, pokud by ale tato výše stanovená procentem přesáhla částku 100 milionů korun a soud ji pokládal za nepřiměřenou, může ji o polovinu snížit. Jinou možností je paušální částka ve výši 2500000 korun. V této souvislosti se sluší zdůraznit, že Sněmovnou neprošel do značné míry populistický návrh poslance vládního hnutí STAN Josefa Fleka, který prosazoval v době všeobecného škrtání státních výdajů naopak přidat státní dotace těmto oprávněným neziskovým organizacím.

„(Nový zákon) přispěje to k větší efektivitě civilního procesu, odbřemenění soudů a v neposlední řadě také k lepší vymahatelnosti a posílení práv spotřebitelů. Jeho nastavení vychází ze snahy zamezit tomu, aby byly hromadné žaloby zneužívány. Návrh proto obsahuje řadu pojistek proti zneužití, například úvodní fázi řízení, v níž soud nejprve posuzuje přípustnost hromadné žaloby,“ apeloval na poslance před hlasováním o zákonu o hromadných žalobách za vládu, ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Jeho tvrzení a argumenty ale tvrdě odmítá opozice, když se proti němu vymezil třeba poslanec Patrik Nacher (ANO). „Do určité míry tomu rozumím. U nás se spousta věcí může zneužívat nebo nadužívat, hrozily tady šikanózní žaloby a podobně. To už teď tak, jak je to vybrakované, opravdu nehrozí. Jako další zápary vládou přes Sněmovnu protlačeného zákona zmínil například fakt, že bude možné hromadné žaloby využívat jen na spotřebitelské spory. „V jiných zemích je možné využít je i například v oblasti hospodářské soutěže či životního prostředí,“ upozornil Nacher, kterému dále vadí to, že neziskové organizace v roli žalobců budou muset být zastoupeny advokátem, i když mají vlastní právníky. Rozpaky nad schválenou podoba zákona o hromadných žalobách ale panují i napříč vládní většinou: například poslanec vládního hnutí STAN Josef Flek se neúspěšně do poslední chvíle snažil prosadit návrh, aby spotřebitelé s pohledávkou do 3000 korun byli do hromadné žaloby zařazeni automaticky.

Připomeňme, že v tuzemském právním prostředí doposud možnost hromadných řízení neexistuje, ačkoliv obdobné návrhy připravily již vlády Bohuslava Sobotky (tehdy ČSSD) a Andreje Babiše (ANO). Ty ale tehdy neprošly, což se pak negativně podepsalo na požadavcích desetitisíců českých majitelů německých vozů jezdících na naftu, ve skandálu známém jako Dieselgate (německý gigant Volkswagen díky tomu nemusí podvedeným Čechům platit za jim způsobenou újmu, na rozdíl třeba od vlastních krajanů nebo Američanů).

Autor: Petr Blahuš

Foto zdroj: Petr Blahuš

Budoucí podoba zákona o hromadných žalobách nyní záleží na českém Senátu, který sídlí v  evropském skvostu raného baroka.

Aktuální číslo

2024 – 06

Ročníky

Reklama

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies