Reklama

Zájem o novelu je zatím nevalný

19.07.2019 Editorial Zdarma

Začátkem června nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, která má většímu počtu dlužníků ulehčit oddlužení. Velký zájem ale nevzbudila. Ministerstvo spravedlnosti ČR v červnu zaznamenalo jen něco přes tři tisíce návrhů na povolení oddlužení. Přitom prognózy hovořily o desítkách tisíc. Současná pravidla totiž umožňují vstup do oddlužení až stovkám tisíc dlužníků, kteří uvízli v dluhové pasti.

Jak uvedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., počet návrhů na osobní bankrot se v celé České republice v červnu sice meziměsíčně zvýšil v průměru o 163 procent, v jednotlivých krajích ale panovaly značné rozdíly. Ve Zlínském kraji vzrostl počet návrhů na osobní bankrot téměř 4,5násobně, když se zvýšil z 34 na 150 návrhů. V Moravskoslezském kraji vzrostl počet návrhů na osobní bankrot o 249 procent, když se zvýšil z 82 na 286 návrhů. Nejméně se počet návrhů zvýšil v Karlovarském kraji, a to o 65 procent. Následoval Jihočeský kraj, kde počet návrhů na osobní bankrot vzrostl o 78 procent.

Zvýšený zájem klientů o služby, které souvisejí s podáním návrhu na oddlužení, zaznamenala také jen zhruba polovina občanských poraden. Někde šlo o dvoj až trojnásobek stavu před novelou a jak některé občanské poradny uvádějí, o oddlužení mají zájem zejména senioři a zdravotně postižení. Další poradny zvýšený zájem nezaznamenaly. Možná je to způsobeno i tím, že podmínky oddlužení jsou po novele docela přísné a samotné oddlužení rozhodně není pro každého. Jedním z důvodů může být podle některých odborníků i skutečnost, že v oddlužení mnoha lidem zůstává v porovnáním s exekucí méně peněz.

Naprostá většina soudů reaguje na novelu standardně. V některých případech se ale občanské poradny potýkají se zvýšenými nároky na prokázání úpadku jak u jednotlivých dlužníků, tak u manželů. Některé soudy vyzývají k doplnění množství nepodstatných detailů a skutečností bez opory v textu zákona, což podstatně a zcela zbytečně zatěžuje jak poradny, tak navrhovatele, a přidělávají další obslužnou práci i samotnému soudu. Bazírování soudů například na přesném datu splatnosti dluhů v exekuci či nutnost konvertovat všechny listiny s podpisem dlužníka považují někteří předkladatelé za přílišný formalismus.

Na druhou stranu v některých regionech výrazně přibylo odmítnutých návrhů. „Z celkového počtu podaných návrhů byl u 23 procent potvrzen úpadek dlužníka a insolvenční řízení zahájeno, osm procent návrhů bylo naopak rovnou odmítnuto a insolvenční řízení ukončeno. Zbylých 69 procent návrhů zatím čeká na vyjádření soudu,” odhaluje aktuální data Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení s tím, že novela zatím nepadá nikoli na kolapsu soudů, ale spíše na formálních chybách ve formulářích – nejčastěji kvůli nedostatečnému prokázání úpadku.

Jsou prázdniny a doba dovolených. Lidé relaxují a jak je vidět, statisíce z nich rozhodnutí -zda se oddlužit, či neoddlužit – odkládají.

Karel Žítek

šéfredaktor

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

MĚSÍČNÍK V TIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ VERZI
NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K EXKLUZIVNÍMU ELEKTRONICKÉMU OBSAHU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K ELEKTRONICKÉMU OBSAHU KONKURSNÍCH NOVIN NA WEBU
PRO STUDENTY POSKYTUJEME SLEVU 50%

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2023 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies