Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Za zrcadlem potřetí

19.03.2021

   V okamžiku, kdy budou čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN číst tyto řádky, bude se Česká republika snad už na konci dosud nejtvrdšího uzavření společnosti v rámci nekonečného nouzového stavu. Zemi, společnosti, rodinám ani jednotlivcům nepřinesl nic kromě opravdové materiální, fyzické i duševní nouze. Společnost a její skomírající život ovládají ozbrojené složky a jejich ke všemu ochotní pomahači a udavači.  V době, kdy vznikal tento text, na přelomu února a března, jsme byli  svědky toho, jak se v zrcadle koronavirové krize stále více vynořuje až bizarní neschopnost české vlády i státní správy vyřešit několik veskrze prostých úkolů, které před ně klade koronavirová krize. Sehnat léky a Covid-19 aktivně léčit, sehnat vakcíny a intenzívně očkovat a zvyšovat kapacitu krizových lůžek na ARO a JIP. Vláda z toho nedělá naprosto umanutě dlouhodobě nic nebo skoro nic. Není to rozhodně její cesta a dokonce aktivně blokuje inciativy, které se v tomto smyslu objevují. Cestou vlády jsou represe s cílem  zastrašit všechny, kteří by se chtěli ujmout opravdového řešení problému.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 2

Ročníky

Reklama

   V okamžiku, kdy budou čtenáři KONKURSNÍCH NOVIN číst tyto řádky, bude se Česká republika snad už na konci dosud nejtvrdšího uzavření společnosti v rámci nekonečného nouzového stavu. Zemi, společnosti, rodinám ani jednotlivcům nepřinesl nic kromě opravdové materiální, fyzické i duševní nouze. Společnost a její skomírající život ovládají ozbrojené složky a jejich ke všemu ochotní pomahači a udavači.  V době, kdy vznikal tento text, na přelomu února a března, jsme byli  svědky toho, jak se v zrcadle koronavirové krize stále více vynořuje až bizarní neschopnost české vlády i státní správy vyřešit několik veskrze prostých úkolů, které před ně klade koronavirová krize. Sehnat léky a Covid-19 aktivně léčit, sehnat vakcíny a intenzívně očkovat a zvyšovat kapacitu krizových lůžek na ARO a JIP. Vláda z toho nedělá naprosto umanutě dlouhodobě nic nebo skoro nic. Není to rozhodně její cesta a dokonce aktivně blokuje inciativy, které se v tomto smyslu objevují. Cestou vlády jsou represe s cílem  zastrašit všechny, kteří by se chtěli ujmout opravdového řešení problému.
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies