Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Za zrcadlem poprvé…

22.01.2021

Bývá hezkou tradicí, že si na počátku každého ročníku připomínáme události, které mají v daném roce menší nebo větší výročí. Tak se letos dočkáme mimo brexitu online deseti let od posledního startu raketoplánu, dvaceti let od pádu newyorkských dvojčat a založení Wikipedie, třiceti let od zániku SSSR, čtyřiceti let od otevření Paláce kultury, padesáti let od zahájení výstavby Jižního Města a otevření prvního úseku D1, šedesáti let od prvního letu člověka do kosmu, sedmdesáti let o zahájení veřejného vysílání barevné televize, osmdesáti let od přepadení SSSR Německem a USA Japonském, devadesáti let od otevření pražské zoo, sto let od Washingtonské konference, dvou set let od vzniku prvního českého vědeckého časopisu Krok, tří set let od vzniku Ruského impéria, čtyř set let od exekuce na Staroměstském náměstí, pěti set let od morové epidemie v Českém království, šesti set let od Čáslavského sněmu, sedm set let od velikých povodní v Praze a osm set let uplynulo od vyhlášení stavovských privilegií církevního majetku Přemyslem Otakarem I. Někdy před tisíci lety se zadělávalo na tzv. „velké schizma“, před dvěma tisíci lety bylo Ježíškovi dvacet jedna a v západní Evropě vyhynuli lvi.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Bývá hezkou tradicí, že si na počátku každého ročníku připomínáme události, které mají v daném roce menší nebo větší výročí. Tak se letos dočkáme mimo brexitu online deseti let od posledního startu raketoplánu, dvaceti let od pádu newyorkských dvojčat a založení Wikipedie, třiceti let od zániku SSSR, čtyřiceti let od otevření Paláce kultury, padesáti let od zahájení výstavby Jižního Města a otevření prvního úseku D1, šedesáti let od prvního letu člověka do kosmu, sedmdesáti let o zahájení veřejného vysílání barevné televize, osmdesáti let od přepadení SSSR Německem a USA Japonském, devadesáti let od otevření pražské zoo, sto let od Washingtonské konference, dvou set let od vzniku prvního českého vědeckého časopisu Krok, tří set let od vzniku Ruského impéria, čtyř set let od exekuce na Staroměstském náměstí, pěti set let od morové epidemie v Českém království, šesti set let od Čáslavského sněmu, sedm set let od velikých povodní v Praze a osm set let uplynulo od vyhlášení stavovských privilegií církevního majetku Přemyslem Otakarem I. Někdy před tisíci lety se zadělávalo na tzv. „velké schizma“, před dvěma tisíci lety bylo Ježíškovi dvacet jedna a v západní Evropě vyhynuli lvi.

You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies