Reklama

%%tb-image-alt-text%%

Za zrcadlem počtvrté…

23.04.2021

Dubnové pokračování na téma „za“ vzniká po Velikonocích, údajně v posledním týdnu, kdy bude v naší zemi platit nouzový stav. Skončí po mnoha a mnoha dnech, týdnech a měsících. Stal se symbolem určité bezradnosti vlády tváří v tvář epidemické realitě. Ještě na poslední chvíli o víkendu před koncem nouzového stavu se panstvo nemohlo dohodnout, jak moc povolí prostému lidu řetěz. Byla to opravdu, ale opravdu tragikomická fraška, při které šlo především o to, kdo bude mít hlavní slovo. Byl bych ovšem rovněž opravdu, ale opravdu velmi nerad, aby se tento text stal nějakým lidovým soudem nebo pranýřem pro vládu. Popravdě řečeno, bylo by to úplně zbytečné plýtvání časem i místem, při vší skromnosti, této rubriky nedůstojné…
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet
Aktuální číslo

2024 – 04

Ročníky

Reklama

Dubnové pokračování na téma „za“ vzniká po Velikonocích, údajně v posledním týdnu, kdy bude v naší zemi platit nouzový stav. Skončí po mnoha a mnoha dnech, týdnech a měsících. Stal se symbolem určité bezradnosti vlády tváří v tvář epidemické realitě. Ještě na poslední chvíli o víkendu před koncem nouzového stavu se panstvo nemohlo dohodnout, jak moc povolí prostému lidu řetěz. Byla to opravdu, ale opravdu tragikomická fraška, při které šlo především o to, kdo bude mít hlavní slovo. Byl bych ovšem rovněž opravdu, ale opravdu velmi nerad, aby se tento text stal nějakým lidovým soudem nebo pranýřem pro vládu. Popravdě řečeno, bylo by to úplně zbytečné plýtvání časem i místem, při vší skromnosti, této rubriky nedůstojné…
You need to be logged in to view the rest of the content. . Nejste členem? Vytvořit účet

Tištěné
předplatné

1644

1 rok

  • Měsíčník v tištěné a elektronické verzi
  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Elektronické
předplatné

1152

1 rok

  • Neomezený přístup k exkluzivnímu elektronickému obsahu Konkurzních novin na webu
  • Pro studenty poskytujeme slevu 50 %
Koupit

Reklama

Vycházejí elektronicky dvakrát měsíčně jako Newsletter a jednou měsíčně v tištěné podobě jako Bulletin. Vydává: COOPER PRESS, spol. s .r. o., IČ 25207059 | Redakce: Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, e-mail: info@kn.czCEO: Dalibor Knotek, mobil: 602 789 839, e-mail: d.knotek@kn.czŠéfredaktor: Petr Blahuš, mobil: 608 301 966, e-mail: p.blahus@kn.czPR: mobil: 778 706 306, e-mail: info@kn.cz, Grafická úprava: Dalibor Knotek Registr. značky: 03/97 OK Tiskne: Novatisk, a.s. Rozšiřují: International mail service, s.r.o. Distributor: Česká pošta, s. p. Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Západní Čechy, ředitelství v Plzni, č. j. P2-222/98 ze dne 6. 11. 1998. Názory a stanoviska otištěné v těchto novinách nemusejí vždy odpovídat názorům a stanoviskům redakce. Vydavatel si vyhrazuje právo publikované materiály zveřejnit na internetu, adresa: www.kn.cz. MKČR e 12417. iSSN 1213-4023.

© 2024 Konkursní noviny | Design & realizace HD Production Brno | Zásady cookies